תלמוד עשר הספירות – חלק י"ג שיעור 70 | עמודים אלף תלה-תלו

59

סיכום: תלמוד עשר הספירות – חלק י"ג שיעור 70 | אלף תל"ו-תל"ז | הדף היומי

ההסתכלות פנימית של חלק י"ג בא לעשות לנו סדר בהבנה כללית של מה שלמדנו באור פנימי באריכות.

ההסתכלות פנימית היא מתומצתת אז מי שלא יודע בפנים את כל המהלכים קשה ללמוד את זה אבל יכול להבין באופן כללי זה מעין סיכום של הדברים.

אנחנו נשתדל להאריך אבל אי אפשר להאריך את כל הפרטים כמו שלמדנו באור פנימי.

אז ראשית הוא מספר לנו שהלימוד שלנו בחלק י"ג על השערות הוא מכיון שהם השורשים של כל המוחין של ז"א.

כי מה שאותנו מעניין ללמוד זה ללמוד על השורש של האדם.

שורש האדם הם ז"ת או זו"ן דאצילות זעיר אנפין ונוקבא.

אז אנחנו לומדים על איך הם בנויים.

כי הם העולמות כנגד האדם.

והאדם הוא בחינת ז"א יהוה במילוי אלפין.

אז עכשיו כשהאדם מקבל מוחין אז אנחנו מבינים שאני צריך לראות מה זה נקרא לקבל מוחין בז"א.

אז כשבאים לקבל מוחין אני לא יכול להבין מה המוחין אומר קודם כל תבין את שורש המוחין.

לכן למדנו בחלק י' זיווג איך עושים זיווג לצורך ז"א כי גם זה עניין מיוחד כי איך אפשר בכלל להוליד פרצוף שיש לו גדלות ומוחין למטה מטבור שלמטה מטבור זה עד לכאן אומרים לי טוב האור ואני רוצה אור גם למטה מטבור במקום שהוא מצומצם אז היה לנו פה קצת בעיות.

אז כדי לפתור את כל הבעיות האלה שנגרמו כתוצאה מזה שכשכן רציתי לקבל שם אור הייתה שבירה.

אוקי אז אני צריך לבנות את הז"א הזה שהוא למטה מטבור בלי שבירה.

אז למדנו איך בונים אותו עכשיו אני רוצה לתת לו מוחין וזה הנקודה העיקרית.

שאני רוצה לתת שם מוחין זה שאני יכול רק שיהיה שם כלים שהם קטנים זה לא חכמה זה כבר היה בקטנות דנקודים לא בשביל זה באתי לתקן.

זה מה שיש לי את הז"א בקטנות שלמדנו אותו בחלק י"ב זה לא העניין שלנו זה רק אמצעי לבוא לגדלות כי אני צריך לקבל שם מוחין.

מה זה מוחין?

אור. עצם אור החכמה. להיות מאושר זה המטרה לא להסתדר בחיים.

להסתדר בחיים לא בשביל זה הבורא ברא את העולם.

אז בוא נראה מה השורש של המוחין

מה השורשים של המוחין את זה לומדים בשערות דיקנא.

שערות רישא ושערות דיקנא הם השורש למוחין לכן אנחנו לומדים אותם.

אם לא נבין אותם לא תהיה לנו הבנה במוחין של ז"א.

אנחנו נרצה להיות מאושרים ולא נבין איך עושים את זה.

אומר אתה רוצה להיות מאושר לא כי אתה רוצה כי הבורא רוצה אני אלמד אותך איך בונים את זה.

אז בוא נראה מה שורש השערות.

שורש השערות זה צמצום ב'.

מה זה צמצום ב'?

שמחלק את המדרגה בין השפעה לקבלה.

איפה זה קרה בפעם הראשונה בעולם אצילות?

בראש דעתיק שמשפיע על ראש דא"א.

ראש דעתיק זה חילק בין גו"ע לאח"פ שלו.

אבל זה משפיע על הראש דא"א.

C:\Users\דיצה רוטנברג\Documents\תעס\בעבודה\חלק יג תעס\שיעור 70 חלק יג\תמונה שיעור 70 חלק יג a.jpg

הראש דא"א מחולק.

למה מחולק הראש דאריך?

לגלגלתא ומוחא סתימאה.

אבל גלגלתא עצמה התחלקה לשתיים.

למה התחלקה לשתיים?

בגלל הקרומא דאוירא בגלל צמצום ב'.

התחלקה לשתיים כך שיש לה את גלגלתא ואת מוחא דאוירא.

שזה התחלק מהג"ר והז"ת של הראש הראשון של א"א.

למטה יש גם מוחא סתימאה כרגע אנחנו לא מתעסקים בה.

אז הוא אומר לנו שמה השורש?

השורש הוא כזה שבגלל שיש קרום שמפריד שזה השלכה של הקרום העליון קרומא דאוירא שיש בעתיק שהוא נותן את התיקון הזה באופן מיוחד כדי שיפריד ביניהם בין הי' העליונה לי' התחתונה

וזה נובע עוד מצמצום ב' של ס"ג בנקודות דס"ג

שאיך מצוין הצמצום ב' בשם הויה של ס"ג?

בא' שבואו.

אז הוא אומר הא' הזאת זה דבר מיוחד.

כל מה שנעשה חלוקה בתוך הז"א בין מה שיש למעלה ומה שיש למטה שנעשה בכלל רקיע אבל בתוך הנברא עצמו נעשה חלוקה בין צד הבורא שבך לצד הנברא שבך

שאתה יכול להיות מודע לזה שזה בכלל מודע שיש בך צד שיכול להיות משפיע כמו הבורא מבלי לותר על הרצון שלך להיות מקבל

אז המחלוקת הזאת שיש בתוכך היא זאת שבונה את המוחין.

כי מה זה מוחין?

אתה צריך לקבל מוחין מהעליון לתחתון אז משהו צריך לחבר ביניהם.

הוא אומר האלכסון הזה של הא' הוא מחבר ביניהם.

מי זה האלכסון של הא'?

הפרסה.

הפרסה הזאת לא נועדה להפריד. ההפרדה נועדה לחבר. שברגע שאתה רואה את ההפרדה הזאת של הא' היא נועדה לחבר.

לכן מצד אחד היא גרמה לצמצום ב' היא גרמה אבל גם לחבר.

איך היא מחברת?

היא אומרת תזכור שלמעלה הבורא נשאר תמיד בורא ואתה נברא תמיד נשאר נברא.

כשאתה רוצה לקבל אור תקבל בצד הנברא שלך אבל אל תחשוב שאתה בורא.

ואיך אתה תתרגל את זה?

שאתה לא תקבל את כל האור את כל הרצון שלך.

תמיד יישאר איזה שהוא רצון שהוא לא שלך. תקבל את העליון הוא תמיד יהיה מעליך תמיד יהיה מעליך איזה שהיא אמונה בבורא וזה התרגול שלך.

עד שתקבל את זה בצורה מלאה אז גם תוכל לקבל את כל האור.

זאת אומרת כל זמן תיקון צריך לקבל שיש למעלה את הי' הזאת שנקראת חסדים מכוסים אמונה שלמה שכל הצדיקים השתמשו בה בכוח הזה כשבאו לקבל חכמה והקליפות ניסו לשכנע אותנו לקבל חכמה לא במסגרת השם כמו הנחש שעשה לחוה כמו המן שעשה לעם ישראל בשושן הבירה.

בא מרדכי מירא דכיא שזה הכוח הזה של הי' שלמעלה של החלוקה הזאת.

אומר רגע אני רוצה לקבל אבל רק רגע יש פה מישהו שרוצה להרעיל את המלך שרוצה להרעיל את מלכו של עולם שמה צריך חסדים מכוסים.

אני איש ימיני דהיינו שאני מקבל על עצמי את מקום האמונה והקבלה הזאת שיש לי את החלוקה זאת היא השורש לכל השערות.

לאיזה שערות?

אומר יש פה איזה שהיא בעיה.

אתה בא לתקן את הכלים שנפלו לבי"ע הכלים שנפלו לבי"ע צריכים להיתקן ע"י זה שעושים זיווג בעולם אצילות ומעלים את הכלים מבי"ע ואז צריך לתת להם תיקון.

אומר רגע יש פה איזה שהיא בעיה.

כי אני מבין שפה עשינו תיקון שלא נקבל בג"ר ונקבל רק בו"ק אבל הכלים האלה שלמטה לא מבינים את זה הם לא מכירים את זה.

מה הם מכירים?

כשאני רוצה אני צריך לקבל אור.

אני רעב אני רוצה לאכול.

אומר רגע רגע רגע אתה רעב ותאכל רק חלק תקבל רק חלק לא תקבל את הכל.

למה מה קרה? מה קורה פה למה רק חלק?

אומר אתה לא יכול לנהל את קבלת כל האור כי כשאתה מנהל את קבלת כל האור כמו בעץ הדעת אתה לא מצליח.

קודם כל תחלק.

מלכות נגנזה ברדל"א. היה גניזו דאו"א. על ג"ר דחכמה כמו שרצית לקבל בעולם הנקודים או בחטא עץ הדעת אי אפשר לקבל יותר.

מתי אני יקבל?

בגמר תיקון.

קודם תנהל את זה בצורה הזאת.

ואז כשהם עולים אז הרצונות האלה שלא יכולים לקבל הם סוערים.

אבל זה טוב.

למה זה טוב שהם סוערים?

כי הם כל הזמן מגרים אותנו להמשיך את התיקונים.

כי כשהם סוערים אני צריך לנהל את הסערות האלה.

אז הוא אומר תנהל אותם ע"י שערות דיקנא וזה כל הלימוד שלנו עכשיו איך לנהל אותם דרך השערות.

מצד אחד הם יצאו לחיצוניות כי בפנימיות אני לא יכול לקבל אותם כי בפנימיות נהיה לי תיקון.

אז מה אני יעשה?

אני מוציא אותם לחיצוניות ומנהל אותם דרך החיצוניות כי אני צריך לנהל אותם לאט לאט בפנימיות מקבלים את הכל בבת אחת.

שמה הם לא מסכימים לזה אז זה סוד השערות.

סיכום בנקודות:

  • הלימוד של שערות רישא ודיקנא הוא חשוב היות והם השורש של כל המוחין דזו"ן.

  • השורש של כל השערות הוא המסך דצמצום ב' שניתקן תוך כדי התחזקות בראש דעתיק דאצילות והוא הנקרא קרומא דאוירא.

  • הקרומא דאוירא השפיע על חלוקה בראש הראשון של א"א הנקרא גלגלתא וחילק אותו לשלמות וחוסר שלמות כאשר בשלמות הוא נשאר בבחינת חסדים מכוסים ולא מקבל שם את אור החכמה ולבחינת מקום שמקבל את החכמה שנקרא חסדים מגולים ומוחא דאוירא אבל רק באופן חלקי ו"ק דחכמה,

  • כל הזיווגים מעתה יהיו רק על פי הסדר של הקרומא הזו שהיא סוד האלכסון שיש בא' שהמקור שלה הוא הא' של ואו דהויה דס"ג ששם שורש של צמצום ב'.

  • כאשר אנו באים לתקן את הגדלות של עולם אצילות זה נועד כדי לתקן את הגדלות של ז"ת דנקודים שנמצאים אתה ככלים שבורים למטה מפרסה בעמקי הקליפות.

  • דרך התיקון הוא ע"י כך שעושים זיווג בפרצופים העליונים ולפי הזיווג כך עולים כלים שנשברו ויש לזכור שהם כלים של צמצום א'.

  • כלים אלו שעולים כדי להיתקן פוגשים מציאות של אותה קרומא בעולם אצילות והם סוערים על כך שלא יכולים לקבל חכמה ולכן מוציאים אותם מהמדרגה בסוד שערות המחולקים לרישא ודיקנא.

  • החומר של השערות הוא אור חוזר שהיה במדרגה ויצא מהמדרגה כדי לנהל אותו דרך שערות הזקן לאט לאט על פי סדר התיקונים שנלמד בהמשך.

  • ישנה שאלה צדדית שהיא חשובה להבנה כללית – מאין באו לא"א כלים מבי"ע שהרי הוא בחינת כתר וראש ובחינת ראש לא נפלו כלים לבי"ע אלא רק התבטלו ונשארו במקום אצילות והתשובה לכך היא שמדובר על לבושי מוחין של הראש שהתפשט לז"ת שכן נפלו והם אלה שבאים מצד א"א לתיקון ויוצאים בסוד שערות.

עד כאן היום. תודה רבה.

סיכום בנקודות: חלק י"ג עמודים אלף תל"ו-תל"ז שיעור 70
1. הלימוד של שערות רישא ודיקנא הוא חשוב היות והם השורש של כל המוחין דזו"ן.
2. השורש של כל השערות הוא המסך דצ"ב שניתקן תוך כדי התחזקות בראש דעתיק דאצילות והוא הנקרא קרומא דאוירא.
3. הקרומא דאוירא השפיע על חלוקה בראש הראשון של א"א הנקרא גלגלתא וחילק אותו לשלמות וחוסר שלמות כאשר בשלמות הוא נשאר בבחינת חסדים מכוסים ולא מקבל שם את אור החכמה ולבחינת מקום שמקבל את החכמה שנקרא חסדים מגולים ומוחא דאוירא אבל רק באופן חלקי ו"ק חכמה.
4. כל הזיווגים מעתה יהיו רק על פי הסדר של הקרומא הזאת שהיא סוד האלכסון שיש באלף, שהמקום שלה הוא האלף של ואו דהויה דס"ג ששם שורש של צ"ב.
5. כאשר אנו באים לתקן את הגדלות של עולם אצילות זה נועד כדי לתקן את הגדלות של ז"ת דנקודים שנמצאים עתה ככלים שבורים למטה מפרסא בעמקי הקליפות.
6. דרך התיקון הוא ע"י כך שעושים זיווג בפרצופים העליונים ולפי הזיווג כך עולים כלים שנשברו ויש לזכור שהם כלים של צ"א.
7. כלים אלו שעולים כדי להיתקן פוגשים מציאות של אותה קורומא בעולם אצילות והם סוערים כעל כך שלא יכולים לקבל חכמה ולכן מוציאים אותם מהמדרגה בסוד שערות המחולקים לרישא ודיקנא.
8. החומר של השערות הוא או"ח שהיה במדרגה ויצא מהמדרגה כדי לנהל אותו דרך שערות הזקן לאט לאט על פי סדר התיקונים שנלמד בהמשך.
9. ישנה שאלה צדדית שהיא חשובה להבנה כללית – מאין באו לא"א כלים מבי"ע שהרי הוא בחינת כתר וראש ובחינת ראש לא נפלו כלים לבי"ע אלא רק התבטלו ונשארו במקום אצילות? התשובה לכך היא שמדובר בלבושי מוחין של האור שהתפשט לז"ת שכן נפלו. והם אלה שבאים מצד א"א לתיקון. ויוצאים בסוד שערות.

בית מדרש הסולם ללימוד פנימיות התורה וחכמת הקבלה בדרך ״בעל הסולם״ והרב״ש בראשות הרב אדם סיני.
ניתן לעקוב אחרי העדכונים וליצור קשר
https://www.instagram.com/hasulam.community
hasulam.site@gmail.com
הצטרפו ללימוד התע״ס היומי: https://dafhayomitaas.org.il
אתר הבית: https://www.hasulam.co.il
צור קשר: https://bit.ly/34offe4

אין תגובות

להגיב