תלמוד עשר הספירות – חלק י"ד שיעור 2 | עמודים אלף תצה-תצו

28

סיכום: תלמוד עשר הספירות – חלק י"ד שיעור 2 | אלף תצ"ה-תצ"ו | הדף היומי

מה למדנו היום?

אז קודם כל תמונה כללית.

מה הוא מספר לנו?

אומר לנו תראו אנחנו הולכים ללמוד על הגדלות של עולם הנקודים.

גדלות של עולם הנקודים יכולה להתקיים או כל מדרגה יכולה להתקיים לפי הביקוש מהתחתון.

ככל שהכלים שלך הם כלים יותר חזקים יותר גדולים יש לך רצונות יותר גדולים ככה אתה יכול לתקן מדרגה יותר גדולה.

אם אתה רוצה קצת תתקן מדרגת קצת.

עכשיו איך מתקנים?

מתקנים ע"י זה שמעלים ביקוש, מתקבל אור, עושים עליו זיווג דהכאה והופכים את הרצון הזה לרצון ליחד ככה זה עובד.

אז עכשיו באים ואומרים מאיפה אנחנו לוקחים את כל הרצונות?

מעולם הנקודים.

בעולם הנקודים שנשבר שמה יש את כל הרצונות.

כי אם היינו יכולים לקבל את כל האור הזה בעל מנת להשפיע אז זה היה גמר תיקון.

רק לא הצלחנו והייתה שבירה.

אז מה אנחנו אומרים?

אנחנו רוצים את הרמה הזאת את הגובה קומה הזה שהיה לנו בעולם הנקודים ואותו אנחנו רוצים לקבל אבל בצורה מתוקנת.

אומרים לנו אוקי אז בואו נבנה את עולם התיקון.

מי זה עולם התיקון?

עולם אצילות.

אז אומר לנו כדי לבנות את עולם התיקון שהוא עולם אצילות אז בוא נראה מה קרה בעולם הנקודים כי הרי אותו צריך לתקן הוא נשבר.

אז הוא בא והסביר לנו בהרחבה איך בנוי עולם הנקודים.

והוא אמר לנו שהוא בנוי מקטנות וגדלות.

ככה אמר לנו:

אומר אני רוצה לתקן אז בוא נראה מה מקולקל.

C:\Users\דיצה רוטנברג\Documents\תעס\בעבודה\חלק יד תעס\שיעור 2 חלק יד\תמונה שיעור 2 חלק יד a.jpg

אז הוא אומר מה שמקולקל זה עולם הנקודים שהוא בנוי עולם הנקודים הוא בנוי מקטנות ראש דקטנות כלים דקטנות ראש דגדלות וכלים דגדלות.

עכשיו אתה רוצה לבנות את עולם אצילות.

על הראש דקטנות והכלים דקטנות תבנה את קביעות של עולם אצילות.

אתה רוצה לקבל את הגדלות את השכלול של עולם אצילות אתה צריך לתקן את הראש דגדלות ואת הכלים דגדלות?

איך מתקנים?

מעלים ביקוש.

המ"ן הביקוש נמצא איפה שהתקלקל ואתה רוצה לתקן.

אתה רוצה לתקן את הגדלות אתה צריך לקחת את הכלים האלה.

עכשיו יש פה בעיה.

הכלים האלה של הגדלות הם נפלו למקום קליפה.

אבל במקום הזה גם יש לנו מתנה גדולה שקוראים לה נשמות הצדיקים שהם יכולים להעלות למעלה.

מי זה עולם התיקון?

עולם התיקון הוא עולם אצילות.

מי זה נקודים?

עולם השבירה.

אז אנחנו רוצים את עולם השבירה לתקן.

איך?

ע"י אצילות.

פה ראש דגדלות קצת צריך לסדר את זה אני לא רוצה לסבך יותר מדי זה באופן כללי.

אז אנחנו עכשיו רוצים לתקן?

אז עכשיו הוא בא ואמר לנו אני רוצה לפרט לכם את כל המדרגות האלה בעיקר את ראש הגדלות כי אותו אנחנו הולכים ללמוד.

כי אנחנו באנו לחלק י"ד אנחנו רוצים את השכלול.

את הקביעות למדנו בחלקים הקודמים.

איזה חלקים למדנו את הקביעות?

למדנו בחלק י' את הזיווג לצורך עיבור דקטנות.

בחלק י"א למדנו את העיבור.

בחלק י"ב את הקטנות.

בחלק י"ג את שורשי המוחין.

באים ללמוד את חלק י"ד צריכים ללמוד את המוחין.

אז כשאתה רוצה ללמוד את השכלול שזה נקרא המוחין.

אז אנחנו רוצים לראות מה קרה בגדלות דעולם אצילות.

אז הוא בא ומסביר לנו:

בעולם אצילות בשכלול זה מתחלק לשלוש מדרגות כנגד מה שקרה בגדלות.

הגדלות הזאת מתחלקת לשלוש: לכתר חכמה ובינה. שכולם נשברו.

הכתר זה נקרא מלך הדעת.

החכמה מלכי חג"ת.

הבינה מלכי תנהי"ם.

מלך הדעת כנגד המשיח.

מלכי חג"ת כנגד האהבה.

מלכי תנהי"ם כנגד הענווה.

וכמובן הקלקול שלהם.

מה הקלקול שלהם?

כנגד התנהי"ם זה הגאווה.

כנגד החג"ת יש לנו תאווה

כנגד המשיח מה יהיה לנו?

פירוד.

שהוא יאחד את כולם.

ולכן את כל אלה אנחנו צריכים לתקן.

מי יתקן אותם?

אומר נשמות הצדיקים הם יכולים הם נמצאים פה נשמות הצדיקים שהם באים נשמות הצדיקים כל אחד במדרגה שלו.

הם יכולים להעלות מ"ן

לאן?

לעולם אצילות.

לפי המ"ן שהם יעלו בהתחלה מתקנים את הגאווה את מלכי תנהי"ם שהם נשברו.

איך הם נשברו?

C:\Users\דיצה רוטנברג\Documents\תעס\בעבודה\חלק יד תעס\שיעור 2 חלק יד\תמונה שיעור 2 חלק יד b.jpg

יצא בהתחלה קטנות דנקודים ואח"כ יצא או"א שזה כנגד מלך הדעת שהוא מלך המשיח.

והוא הלך והזדכך ופה יצאו מלכי דחג"ת אח"כ יצא ראש דישסו"ת יצאו מלכי תנהי"ם וגם הם נשברו ויצא ראש הדעת.

אז את זה אנחנו הולכים לתקן את הגדלות הזאת את המלכים.

היות ופה נמצאים גם נשמות הצדיקים אז הם יכולים להעלות את הניצוצות האלה ולתקן אותם.

וזה מה שהסביר לנו עכשיו אנחנו נצטרך לעשות את זה לאט לאט.

למה?

כי את הקטנות את הקביעות עשינו בבת אחת זאת אומרת תכף.

אבל את השכלול אומר לנו במשך שיתא אלפי שני. לאט לאט.

לאט לאט את השכלול. אי אפשר למהר. אי אפשר בבת אחת.

מי שרוצה לחיות מיד את התיקון השלם את המשיח אין פירוד הכל טוב הכל שלם הוא טועה אי אפשר לעשות את זה צריך להתחיל מלמטה קודם תוותר על גאוותך אח"כ על תאוותך אח"כ תבוא לאחדות שלמה של כל רצונותיך.

סיכום בנקודות:

  • עולם הנקודים שיצא למטה מטבור נשבר וצריך לתקנו ע"י עולם האצילות.

  • עולם הנקודים מתחלק לקיום ושכלול: הקטנות כנגד הקיום, הגדלות כנגד השכלול.

  • בחלק זה אנו לומדים על המוחין שהם בחינת השכלול על כן נצטרך לראות כיצד מתקנים את הגדלות דעולם הנקודים.

  • בגדלות אנו רואים שלוש מדרגות:

  • הראשונה בריח התיכון של כל עולם הנקודים שמצד הראש נקרא הסתכלות עיינין דאו"א מצד הגוף נקרא מלך הדעת.

  • השנייה מלכי חג"ת שיצאו בקומת חכמה.

  • שלישית מלכי תנהי"ם שיצאו בקומת בינה.

  • לעומת הקביעות שנתקנה תכף עם קיום עולם אצילות הגדלות מיתקנת לאט לאט דרך עלית מ"ן של נשמות הצדיקים כפי המ"ן העולה כך יש את התיקון.

  • מצד הקלקול מלכי תנהי"ם מתקנים את הגאווה כדי לבוא לענווה. מלכי חג"ת מתקנים את התאווה כדי לבוא לאהבה. ומלך הדעת מתקן את הפירוד כנגד האחדות בבחינת המשיח של מדרגת היחידה.

עד כאן היום. תודה רבה.

C:\Users\דיצה רוטנברג\Documents\תעס\בעבודה\חלק יד תעס\שיעור 2 חלק יד\תמונה שיעור 2 חלק יד d.jpg

C:\Users\דיצה רוטנברג\Documents\תעס\בעבודה\חלק יד תעס\שיעור 2 חלק יד\תמונה שיעור 2 חלק יד c.jpg

 

 

חלק י"ד עמודים אלף תצ"ה –תצ"ו שיעור 2
1. עוהנ"ק שיצא למטה מטבור נשבר וצריך לתקנו על ידי עולם האצילות.
2. עוהנ"ק מתחלק לקיום ושכלול הקטנות כנגד הקיום והגדלות כנגד השכלול.
3. בחלק זה אנו לומדים על המוחין שהם בחינת השכלול על כן נצטרך לראות כיצד מתקנים את הגדלות דעולם הנקודים.
4. בגדלות אנו רואים 3 מדרגות:
הראשונה- בריח התיכון של כל עוהנ"ק שמצד הראש נקרא הסתכלות עיינים דאוא' מצד הגוף נקרא מלך הדעת.
השניה- מלכי חג"ת שיצאו בקומת חכמה.
שלישית- מלכית תנהי"ם שיצאו בקומת בינה.
5. לעומת הקביעות שנתקנה תיכף עם קיום עולם האצילות, הגדלות מתקנת לאט לאט דרך עליית מ"ן של נשמות הצדיקים כפי המ"ן העולה כך יש את התיקון.
6. מצד הקלקול מלכי תנהי"ם מתקנים את הגאוה כדי לבוא לענוה, מלכי חג"ת מתקנים את התאוה כדי לבוא לאהבה, מלך הדעת מתקן את הפירוד כנגד האחדות בבחינת המשיח של מדרגת היחידה.

בית מדרש הסולם ללימוד פנימיות התורה וחכמת הקבלה בדרך ״בעל הסולם״ והרב״ש בראשות הרב אדם סיני.
ניתן לעקוב אחרי העדכונים וליצור קשר
https://www.instagram.com/hasulam.community
hasulam.site@gmail.com
הצטרפו ללימוד התע״ס היומי: https://dafhayomitaas.org.il
אתר הבית: https://www.hasulam.co.il
צור קשר: https://bit.ly/34offe4

אין תגובות

להגיב