תלמוד עשר הספירות – חלק י"ד שיעור 12 | עמודים אלף תקטו-תקטז

93

סיכום: תלמוד עשר הספירות – חלק י"ד שיעור 12 | אלף תקט"ו-תקט"ז | הדף היומי 

מה למדנו היום?

אז הבנו בשיעור הקודם שהזיווג של לאה הוא זיווג חשוב מאד זיווג של חצות לילה מכיון שההארה הזאת מאפשרת לט' תחתונות דרחל לצאת מהקליפות.

מה זה המהלך הזה?

אז הוא אומר לנו בשיעור הזה של היום שיש פה איזה שהיא בעיה.

רחל נראית כמו אישה ששוכבת מרגלותיו של ז"א והוא חושש ויילפת האיש הוא נחרד חרדה גדולה.

למה?

באה רות שהייתה כמו נערה אצלו.

C:\Users\דיצה רוטנברג\Documents\תעס\בעבודה\חלק יד תעס\שיעור 12 חלק יד\תמונה שיעור 12 חלק יד a.jpg

עכשיו מה קרה לה במצב השני?

היא נשארה רק נקודה וירדה למטה למקום בריאה יצירה ועשיה.

קודם במצב הראשון כשהיה לו קומת נשמה היא הייתה בקטנות והייתה איתו יחד בעולם אצילות.

זה נכון היא הייתה עוד קטנה רחל אבל כשראה אותה בבאר נתן לה נשיקה צבטה קלות דהיינו נשיקה בלחי כמו אחות היא הייתה פה ברעות איתי היא הייתה פה כמו ב' אחים זה נכון אהבתי אותה רציתי איתה זיווג של גדלות אבל ידעתי שהיא קטנה ואי אפשר.

במצב הב' בא הלילה בא חצות לילה בא אור ע"ב ס"ג גורם לרחל בכלל לרדת לבי"ע והיא נשארת רק בבחינת נקודה.

כשהיא רק נקודה אז כל הט' תחתונות שלה ירדו למטה לבי"ע והקליפות אוחזים בהם.

אז עכשיו הוא צועק הוא אומר מה קורה פה אני רוצה להזדווג עם אישתי לפחות שאני אראה אותה פתאום לא מראים לו אותה היא נעלמה לו אז הוא צועק איפה היא אני רוצה את אישתי והיא נעלמה.

איפה היא?

איפה הרצון שלי האדם שואל אני רוצה רצון של קדושה אני רוצה להרגיש את ההשראה העליונה לפחות כמו שהיה לי קודם.

אומרים לו לא. אין הרגשה בכלל של קדושה.

כל הרגשה של קדושה ירדה למטה לקליפות.

אומר אז מה אני יעשה עכשיו?

היא גם בוכה היא גם צועקת היא גם שואגת.

היא אומרת הרצון של האדם אומר אני רוצה להרגיש למעלה את הקדושה הזאת שהרגשתי קודם אבל אם אני משתוקקת מאד עכשיו אז שיבוא למקום הזה אלי והוא לא בא אלי.

למה אני לא מרגישה את ההשראה הגדולה גם בדברים החיצוניים?

אז מצד אחד הוא אומר יש שעשועים גדולים בזיווג חצות לילה מצד שני יש פה סבל יש פה הרגשה של לא טוב.

אז מה לא טוב?

שאין זיווג.

אז כשאין זיווג תרגיש לא טוב.

זה בסדר להרגיש לא טוב. זה לא רע. זה חיסרון זה צער שמאפשר להיות בגעגוע.

געגוע זה דבר טוב כשעדיין לא אוהבים.

עדיין לא הגענו לאהבה אז הגעגוע הוא גירוי להגיע לאהבה.

אומר מה קרה בזיווג דחצות לילה?

בזיווג דחצות לילה יש שעשוע עם הצדיקים.

מה נותן ההארה הזאת למלכות? לט' תחתונות של רחל שהיא נשארה רק נקודה?

זה נותן לה אפשרות לצאת מהקליפות.

וגם לז"א יש לו שעשוע גדול עם לאה בזיווג למעלה ולרחל יש שעשוע עם נשמות הצדיקים שנמצאים גם בעולם בריאה.

אז הם הצליחו ע"י הארה הזאת של חצות לילה לצאת מהקליפות.

אם הם יוצאים מהקליפות אז יש להם כבר את האפשרות כשהם יצאו מהקליפות לדעת להרגיש יש משהו מעבר לעולם הזה יש משהו מעבר לתפיסה של הפרטיות שלי.

אז אנחנו רואים שני דברים:

הוא שואג במצב של חצות לילה למה אין לי בת זוג ויש לו גם שעשוע כי הוא משתעשע עם לאה.

רחל מצד אחד יש בה שעשוע עם נשמות הצדיקים כי הם יצאו מהקליפה ויש הרגשה יש רוחניות אני עדיין לא קיבלתי אותה אבל יש רוחניות בעולם למדתי את הסדר למדתי יש תלמוד עשר הספירות יש סדר בעולמות אני מרגיש יש משהו מעבר אני מרגיש שרצון שלי הוא לא רק לעצמי.

זה מצד אחד.

מצד שני יש לה שעשוע גדול כי יצאה מהקליפות כי כל זמן שהייתה נתונה לקליפות היא ידעה שזה לא בסדר אבל לא היה לה מה לעשות עם זה.

עכשיו זיווג דחצות לילה היא באה ללמוד את הנסתר היא אומרת ואוו יש פה משהו מעבר היא חווה שיש איזה שהוא סדר בעולמות עליונים יש מלאכים יש השגחה של הקב"ה היא עוד לא יכולה לעשות על זה זיווג אבל היא כבר יודעת שזה קיים ולזה נועד הלימוד תורה יש משהו מעליך יש משהו שיכול להחזיק לך רוחניות.

בשלב הבא כשהיא תעלה למעלה אז יהיה זיווג של רחל במקום אצילות.

מתי?

בשבתות, ימים טובים או בתפילה, בתפילת שמונה עשרה.

שזה נקרא זמן גילוי.

אז בגלות יכול להיות שעשוע?

כן.

איזה שעשוע?

אם לא נתמכר לרצונות הגויים הלא טובים.

אם יצאנו מהרצונות הגשמיים הלא טובים הפרטיים הלא טובים אפילו שעוד לא התחברנו עם הקדושה בצורה מלאה זה כבר שעשוע גדול כבר שמחה גדולה כוח ההתגברות אח"כ צריך גם לעלות למעלה לעשות זיווג.

אם אין נסתר אז הוא מקבל את ההארה שלו מהקליפה.

אם באת ולמדת את תורת הנסתר אז אתה מבין ויודע שיש משהו מעבר זה נקרא מצב ביניים שיש שמחה גדולה שגילית שיש משהו מעבר אבל עוד לא הגעת אליו בעצמך.

זה זמן הכנה כמו זמן של שידוך של חיזור כבר שמחים בחיזור.

למה שמחים בחיזור עוד לא התחתנתם?

אבל יש שמחה יש כבר כל העומד להיגבות כגבוי דמי.

מרגישים כבר את התבלין הזה הנה זה יכול להתאים.

לפעמים השעשוע הוא כל כך נחמד שכשמתחתנים אומרים איזה כיף היה כשיצאנו אז בשידוך.

למה היה כיף?

היה פרפרים בבטן נכון זה השעשוע.

אבל לא היה זיווג.

נכון.

אבל הפרפרים האלה יצרו כזה געגוע הרגשנו ממש הארה זה השעשוע של רחל עם נשמות הצדיקים כי יצאו מהקליפה יצאו מהפרטיות פתאום הרגישו יש אהבה עוד לא מממשים אותה אבל יכולה להיות אהבה מעבר לתפיסה הפרטית וכשיכולה להיות אהבה מעבר לתפיסה הפרטית הגעגוע הזה אח"כ באים מתחתנים אבל במקום לעלות לאצילות להתחתן כדי לקיים איזה שהוא רגש.

מה עושים?

עושים סידורי עבודה בקליפות.

חוזרים לקליפות אומרים רגע אז בוא נעשה זיווג.

יורדים לעשות זיווג הקליפות לוקחות את כל האור.

כל אחד מתחיל לצעוק על השני למה הוא לא בסדר.

למה צועקים אחד על האחר למה הוא לא בסדר?

כי במקום לעלות למעלה לעשות זיווג אמרו אם יש פה פרפרים אז פה נעשה זיווג איפה שיש פרפרים.

אומר לא את הפרפרים האלה אתה צריך לעלות לעולם אצילות ואז לעשות קשר שהוא קשר עם אידאלים קשר רגשי קשר רוחני קשר שהולך על פי הסדרים של העולמות העליונים.

אבל אם תעשה קשר רק על המשכנתא של הדירה אז זה קשר שיביא אותך לקליפה.

זה קשר שיתחילו לריב מי מוריד את הזבל בבית.

אנחנו רואים שיש איזה שהיא נקודה פנימית אדם יכול לחוש אותה ממש שכשאתה מתחיל לחשוב על קשר אבל הקשר בא על דברים חיצוניים ואתה חושב שזה הקשר גם בינך לבין הבורא.

שעכשיו אתה מתחיל לחשוב חזרתי בתשובה עשיתי שינוי אני מבין שיש בורא אני מרגיש געגוע למשהו אחר.

ואז אתה בא ומייצר קשר עם הבורא רק אם הוא נתן לך פרנסה או נתן לך בריאות אתה חוזר לקליפות.

ואז אתה אומר בשביל מה אני צריך את זה.

אם כבר אני אלך למדע במדע לפחות אני יעשה כסף אני אלך ללטש יהלומים אני אלך לחפש משהו שיהיה לי יותר טוב.

ואז אתה אומר בשביל מה לבזבז זמן על רוחניות שממילא אני לא מקבל ממנה כלום.

אז מתחילים להגיד רגע אם נעשה כך אם היא תעשה ככה אם הוא יעשה ככה אז יהיה טוב.

אבל זה שקר זה בדיוק הנקודה פה צריכים לעלות לאצילות ואז באצילות בזיווג של היום שזה במקום של אצילות שזה למעלה מפרסה למעלה משליטת הפרטיות שם אפשר לעשות זיווג.

אבל אם מנסים בתוך מסגרת הפרטיות לעשות זיווג זה לא הולך.

סיכום בנקודות:

  • למדנו בשיעור הקודם שזיווג של חצות לילה מאפשר לנשמות הצדיקים ורחל לצאת מהקליפות שיש לזה מעלה גדולה.

  • היום למדנו שבזיווג של חצות לילה יש מצד אחד שעשוע הן לז"א והן לרחל ומצד שני יש גם שאגה קשה שהמצב לא טוב.

  • מצד ז"א יש לו שעשוע עם לאה כי הוא עושה איתה זיווג אולם שואג ונחרד שבת זוגו האמיתית רחל היא לא איתו אלא ירדה לבי"ע ונשארה רק כנקודה בתחתית אצילות ולא יכול להזדווג עמה.

  • רחל משתעשעת עם נשמות הצדיקים בגן עדן התחתון היות ויצאו משליטת הקליפות דהיינו יודעים שיש משהו מעבר לחומר ויש בהם השתוקקות לאצילות השתוקקות לנסתר למעבר לחומר.

  • מצד האחר רחל שואגת ודואגת שאני לא יכולה להיות עם בעלי הוא נמצא בעולם אצילות ואני במקום בריאה יצירה ועשיה.

  • מצב זה נקרא מצב של גלות דקדושה שזה כנגד לימוד הנסתר בלילה וגלות זו צריך להפוך לגאולה ביום בתפילת שמונה עשרה שבתפילות הקודמות לשמונה עשרה קורבנות זמירות וק"ש מעלים את הכלים של רחל ונשמות הצדיקים לאצילות בתפילת העמידה עושים את הזיווג במקום אצילות בשקט בקול דממה דקה עם הז"א והיא נקראת גאולה בעיקר בשים שלום שהוא הכלי המחזיק ברכה.

עד כאן היום. תודה רבה.

C:\Users\דיצה רוטנברג\Documents\תעס\בעבודה\חלק יד תעס\שיעור 12 חלק יד\תמונה שיעור 12 חלק יד b.jpg

תע"ס חלק י"ד עמודים אלף תקט"ו תקט"ז שיעור 12
1. למדנו בשיעור הקודם שזיווג של חצות לילה מאפשר לנשמות הצדיקים ורחל לצאת מהקליפות, שיש לזה מעלה גדולה.
2. היום למדנו שבזיווג של חצות לילה יש מצד אחד שעשוע הן לז"א והן לרחל ומצד שני יש גם שאגה קשה שהמצב לא טוב.
3. מצד ז"א יש לו שעשוע עם לאה כי עושה איתה זיווג אולם שואג ונחרד שבת זוגו האמיתי רחל היא לא איתו אלא ירדה לבי"ע ונשארה רק כנקודה בתחתית אצילות ולא יכול להזדווג עמה.
4. רחל משתעשעת עם נשמות הצדיקים בגן עדן התחתון היות ויצאו משליטת הקליפה דהיינו יודעים שיש משהו מעבר לחומר ויש בהם השתוקקות לנסתר, למעבר לחומר.
5. מצד האחר רחל שואגת ודואגת שאני לא יכולה להיות עם בעלי הוא נמצא בעולם האצילות ואני במקום בי"ע.
6. מצב זה נקרא מצב של גלות דקדושה שזה כנגד לימוד הנסתר בלילה וגלות זאת צריך להפוך לגאולה ביום בתפילת 18 שבתפילות הקודמות ל18 קורבנות זמירות וקריאת שמע, מעלים את הכלים של רחל ונשמות הצדיקים לאצילות, ובתפילת העמידה עושים את הזיווג במקום אצילות בשקט בקול דממה דקה עם הז"א והיא נקראת גאולה בעיקר בשים שלום שהוא הכלי המחזיק ברכה.

בית מדרש הסולם ללימוד פנימיות התורה וחכמת הקבלה בדרך ״בעל הסולם״ והרב״ש בראשות הרב אדם סיני.
ניתן לעקוב אחרי העדכונים וליצור קשר
https://www.instagram.com/hasulam.community
hasulam.site@gmail.com
הצטרפו ללימוד התע״ס היומי: https://dafhayomitaas.org.il
אתר הבית: https://www.hasulam.co.il
צור קשר: https://bit.ly/34offe4

אין תגובות

להגיב