תלמוד עשר הספירות – חלק י"ד שיעור 19 | עמודים אלף תקכט-תקל

106

סיכום: תלמוד עשר הספירות – חלק י"ד שיעור 19 | אלף תקכ"ט-תק"ל | הדף היומי

למדנו בשיעור הקודם שישנם שני שלבים לקבלת האור: חסדים אח"כ חסדים וחכמה.

חסדים הם נקראים בבחינת המדרגה של או"א עילאין שזה תיקון בעולם אצילות שבמקום לקבל ג"ר דחכמה יש תיקון של ם' דצלם והם נקראים אחסנתא שזה החרות האמיתית של האדם וזה מביא אח"כ את העונג האמיתי היכולת של האדם לצאת לגמרי מהקליפה שיודע שאם מסוגל להתגבר על כל הרצון שלו אז הוא יכול להיות בצורה מלאה בחרות.

מדוע הוא נהיה בחרות במצב הזה?

מכיון שכל מה שיגיע אליו בבחינת רצון הוא יכול לדחות אותו.

אין שום קליפה שיכולה לבוא ולומר לו אז בוא תקבל ממני יותר אור.

השלב השני הוא לקבל חכמה.

אחרי שהצלחת להתגבר על הרצון אז דווקא תבוא לקבל חכמה.

אבל איזה חכמה?

רק חכמה מותרת שנקראת חכמה של ל"ב נתיבות החכמה.

היציבות האמיתית של המדרגה של עולם אצילות של כל העולמות כולם בזכות התיקון הזה של עולם אצילות זה בזכות זה שיש אפשרות לעשות אמונה ם' דצלם ולהתגבר על אותה הארה שבאה לקליפה.

ואת זה ראינו במדרגות שנקראות או"א וישסו"ת שהם כנגד י"ה.

שהי' היא כנגד או"א שנקראת אחסנתא שמשמה מקבלים את החירות והעינוגא.

והמדרגה השנייה היא נקראת ב' עיטרין.

ב' עיטרין הם בחינת ב' מסכים נאמר.

ב' מסכים של יסוד דבינה או יסוד דאמא ויסוד דאבא שהיסוד דאמא זה הקו השוכב של הה' והיסוד דאבא זה הקו העומד של הה'.

כשאם הם פעילים אז הם עושים זיווג על המדרגות האלה והם נותנים הארת חכמה.

הארת חכמה הזאת נקראת ההארה של הולדה שנקראת ל"ב נתיבות החכמה.

אם כך יש לנו שתי מדרגות מדרגה אחת של חירות ועינוגא שזה כנגד חסדים מכוסים

ומדרגה שניה כנגד תפנוקי מלכים שתפנוקי מלכים הם מוחין דהולדה והם נקראים גם ברכה.

המוחין דחכמה האלה הם בהתחלה צריכים להיות בבחינת חירות הם כמו מירא דכיא.

בהתחלה זה חסדים אח"כ זה מתפרש כנתינת חכמה מכיון שאו"א אחרי שהם מתחברים לפרצוף אחד עם ישסו"ת אז הם יכולים לתת הארת החכמה על הבסיס שיש להם את הדחיה של ג"ר דחכמה.

אם לא יהיה להם את מצב הקביעות.

הם עולים ואו"א גם במצב עליה לא מקבלים אור חכמה הם אחראים לחכמה והם על הבחינה העצמאית שלהם לא מקבלים חכמה הם צריכים להשתמש בתכונה של ישסו"ת כדי לקבל חכמה.

כי אם הם היו מקבלים חכמה על הבחינה שלהם אז הי' היה יוצא מאויר ומקבלים ג"ר דחכמה.

אז כל החכמה שלהם נסמכת רק על ישסו"ת על התכונה של ישסו"ת שמתחברים איתם לפרצוף אחד.

אבל למה הם יכולים לעשות את זה?

רק בגלל החרות שיש להם.

אם לא הייתה להם את החרות כמו איש ימיני כמו מרדכי לא היו יכולים לקבל את החכמה הזאת אח"כ.

כיון שזה בחינת אבא שמהם או"א הם נותנים את החכמה.

הם נותנים את החכמה אבל על איזה חכמה הם נותנים?

של ל"ב נתיבות החכמה אבל הם ג"ר דבינה.

אז אם אתם ג"ר דבינה תתנו ג"ר דחכמה?

אומר לא יש לנו את הכוח הזה של הם' דצלם שזה החרות שלנו.

החרות שלנו לתת רק את החכמה שאנחנו רוצים.

למה?

כי אם תבוא חכמה שאנחנו לא רוצים יש לנו את הכוח לדחות אותה זה החרות.

זה כמו כוח מסך שיש.

שבגלל שהם דחו כמו בצמצום א' בגלל שדחו את האור כמו שאומר בעמוד צ' בתשובה מ"ג.

אז מה זה מסך?

זה כוח הצמצום.

הכוח שנובע מהצמצום מאפשר שיהיה לי מסך.

הכוח הזה של ם' דצלם שדחיתי את ג"ר דחכמה זה נותן לי אפשרות לעשות מסך כדי לקבל את הל"ב נתיבות החכמה.

אחרת לא היה חיבור עם ישסו"ת.

היה יוצר כמו שקרה בעולם הנקודים היה יוצר קבלת ג"ר דחכמה והייתה אז שבירה ולכן היה צריך את הכוח הגדול הזה.

אוקי אז זה מה שלמדנו בשיעור הקודם שצריך את שתי הבחינות האלה ואומר שבאמת יש פה שני עניינים.

התפנוקי מלכים שזה מצד ב' העיטרין.

והחירות ועינוגא שזה מצד או"א.

אבל ז"א הוא זה שמקבל קודם את ההארה הזאת שיש לו זיווגים עצמיים כדי לקבל את ההארה הזאת עם המלכות שבגופו ורק אח"כ הוא בא ועושה את הזיווג הזה עם המלכות.

אז מה זה שיש לו את העינוגא הזה מצד עצמו?

זה מצד מלכות שהתכללה בו הוא עולה לקבל מדרגת חכמה ואחרי שהוא עולה לקבל מדרגת חכמה אז הוא נותן את זה לנקבה.

עכשיו למה צריך את הסדר הזה?

כי הזכר שהולך לקבל מדרגת חכמה הוא יכול להיות לא משוחד כי הוא עצמו לא רוצה את מדרגת החכמה הוא חסדים בטבעו לכן כשהוא עולה למעלה לקבל את הארת החכמה הזאת אז הוא לא משוחד.

כשהוא לא משוחד אז יש בו את הכוח לא לקבל את ההארה.

לא לקבל את ההארה לבחינה עצמית.

ולאחר מכן הוא כן מקבל את ההארה.

שואלים אם כך מה זה חירות ועינוגא זה נראה שני חלקים של דבר אחד?

כן שני חלקים של דבר אחד.

זה כמו אור חכמה ובינה

בתוך חכמה באו"א עילאין יש את החרות הגדולה שהיא להבינה ולאבא יש חכמה אבל היא לא ניתנת במדרגה.

אז מצד עינוגא זה החכמה שיש שם.

אבל אי השימוש שיש בה בגלל אחוריים דאמא זה נקרא חירות.

אז בהתחלה ז"א מקבל את הארת החכמה הזאת ואח"כ זה כמו בן אדם שלומד ומבין בהכרה העליונה מהי האמת אבל זה שעשוע גדול הלימוד הזה ואח"כ צריך בו לפעול את זה בחיים אז צריך גם את צד הנקבה שתהיה פרקטית.

אז זה כמו זיווג דזכר וזיווג דנקבה.

זיווג דזכר הוא דבר יותר מופשט מצד הז"א.

ואחרי שהוא עשה את הזיווג הזה שזה שעשוע כמו לימוד תורה בלילה צריך לבוא ביום לבחינת רחל לעשות את הזיווג הזה כי אז יש התפשטות של אור חכמה שנקרא יין המשמח שהוא מצד הנקבה.

סיכום בנקודות:

  • למדנו בשיעור הקודם שישנם שתי מדרגות כדי לקבל את המוחין דהולדה שהם נקראים אחסנתא וב' עיטרין ובהתאמה חירות ועינוגא וברכה ותפנוקי מלכים.

  • כדי לקבל את הארת החכמה צריך את ב' הבחינות הללו היות ובעולם אצילות אסור לקבל ג"ר דחכמה הייתה צריכה להיות בחינה מקדימה של חירות ששום קליפה לא יכולה להיאחז לכן היה צריך את הם' דצלם שיאפשר להיות בחרות מג"ר דחכמה שזה גם נקרא מדרגת חסדים מכוסים.

  • צריך גם את מדרגה הב' שהיא הרצון לחכמה שזה מגיע מבחינת ישסו"ת שהיא בבחינת ב' עיטרין שמאפשרת חיבור בין יסוד דאמא שהיא הו' השוכבת בה' ויסוד דאבא שיסוד דאבא הוא בחינת הו' העומדת בה' שהחיבור ביניהם מאפשר קבלת חכמה.

  • למדנו בשיעור זה שטרם קבלת אור החכמה לנקבה הנפרדת יש זיווג בז"א עצמו על מדרגה זו ורק לאחר מכן ננסרת הנקבה ממנו ואז יש זיווג גם בין הזכר לנקבה לקבלת אור חכמה לצורך עיבור והולדה של נשמות הצדיקים.

  • ב' הזיווגים האלו הם כנגד זיווג זכר ונקבה שראינו בעולם א"ק שהוא זיווג מופשט וזיווג פרקטי בחינת הכרה ותודעה וכן דעת הנעלם ודעת המגולה.

  • ז"א נותן את הלובן שבוולד שע"י הארתו יורד לב האבן מהניצוצין של הוולד והאמא נותנת את האודם של מלכויות המחליפות את לב האבן שהם מלכויות של צמצום ב' ובכך נעשה התיקון גם בנשמות הצדיקים הנולדים מהמלכות.

עד כאן היום. תודה.

C:\Users\דיצה רוטנברג\Documents\תעס\בעבודה\חלק יד תעס\שיעור 19 חלק יד\תמונה שיעור 19 חלק יד a.jpg

C:\Users\דיצה רוטנברג\Documents\תעס\בעבודה\חלק יד תעס\שיעור 19 חלק יד\תמונה שיעור 19 חלק יד b.jpg

 

 

חלק י"ד עמודים אלף תקכ"ט – תק"ל שיעור 19
1. ישנם 2 מדרגות כדי לקבל מוחין דהולדה – אכסנתא וב' עטרין – שהן חרות ועינוגא וברכה ותפנוקי מלכים.

2. כדי לקבל את הארת החכמה צריך את ב' הבחינות הללו, היות ובעולם אצילות אסור לקבל את הארת החכמה, צריך לקבל בחינה של חירות ששום קליפה לא יכולה להאחז, לכן צריך את ם דצלם כדי לקבל את חרות – שהיא נקראת מדרגת חסדים מכוסים.

3. צריך גם את מדרגה הב' – הרצון לחכמה, שזה מגיע מבחינת ישסו"ת, שהיא בבחי' בי עטרין – חיבור בין יסוד דאבא ליסוד דאמא, שיסוד דאבא הוא בחינת הו' העומדת בה'. ויסוד דאמא היא בחינת ה-ו' השוכבת ב-ה', שהחיבור ביניהם מאפשר את קבלת החכמה.

4. למדנו בשיעור זה שטרם קבלת אור החכמה לנקבה הנפרדת, יש זיווג בז"א עצמו במדרגה זו. ורק לאחר מכן ננסרת הנקבה ממנו, ואז יש זיווג גם בין הזכר לנקבה לקבלת אור חכמה לצורך עיבור והולדה של נשמות הצדיקים.

5. ב' הזיווגים האלו הם כנגד זיווג זכר ונקבה שראינו בעולם א"ק של זיווג מופשט וזיווג פרקטי: בחינת הכרה ותודעה, וכן דעת הנעלם ודעת המגולה.

6. ז"א נותן את הלובן שבוולד, שע"י הארתו יורד ל"ב האבן מהניצוצין של הוולד, והאמא נותנת את האודם שהן מלכויות שמחליפות את הל"ב האבן – מלכויות של צ"ב, וכך נעשה התיקון של נשמות הצדיקים הנולדים מהמלכות.


בית מדרש הסולם ללימוד פנימיות התורה וחכמת הקבלה בדרך ״בעל הסולם״ והרב״ש בראשות הרב אדם סיני.
ניתן לעקוב אחרי העדכונים וליצור קשר
https://www.instagram.com/hasulam.community
hasulam.site@gmail.com
הצטרפו ללימוד התע״ס היומי: https://dafhayomitaas.org.il
אתר הבית: https://www.hasulam.co.il
צור קשר: https://bit.ly/34offe4

אין תגובות

להגיב