תלמוד עשר הספירות – חלק י"ד שיעור 28 | עמודים אלף תקמז-תקמח

139

סיכום: תלמוד עשר הספירות – חלק י"ד שיעור 28 | אלף תקמ"ז-תקמ"ח | הדף היומי

בשיעור הזה אנחנו דנים על הרעיון שהז"א צריך לקבל חכמה. בשיעור הקודם למדנו או שני שיעורים לפניו למדנו שיש ב' מיני חכמה.

חכמה של צמצום א' וחכמה של צמצום ב'.

חכמה של צמצום ב' נקראת ל"ב נתיבות החכמה.

חכמה דצמצום א' לא מתקבלת במדרגה בעולם אצילות מכיון שהיה עליה צמצום מלכות נגנזה ברדל"א את החכמה הזאת אי אפשר לקבל.

התיקון שנעשה כדי שלא תתקבל החכמה זה שהבינה יצאה מחוץ לראש של אריך.

הראש של אריך נקרא ראש החכמה בינה יצאה מחוץ לראש דאריך וזה היה תיקון שבגלל זה אי אפשר לתת את החכמה הזאת.

אותו רקיע שגרם להפסק האור שנהיה רקיע שלא איפשר לקבל את אור החכמה הוא יאפשר אח"כ כן לקבל את אור החכמה.

איך?

אומר מה שאנחנו עצרנו את אור החכמה בזה שהוצאנו את הבינה לחוץ זה יאפשר לנו לתת את החכמה דרך אותה בינה.

איך?

היא תעלה למעלה ודרכה ניתן את האור.

אבל אז היא תעלה למעלה עדיין עם המיעוט שלה ואז היא תיתן אור אחר אור של ל"ב נתיבות החכמה.

כי הרי לא תוכל לבקש את אור החכמה לפי התכונה של ג"ר דבינה ששבה להיות חכמה.

כי זה תיקון קבוע בה אז כשנעשה רקיע ובינה לא יכולה יותר לקבל את החכמה היא תמשיך להיות לא יכולה לקבל את החכמה.

אז אם היא בכל זאת תבוא ותבקש חכמה אז זה לא מהתכונה העצמית שלה.

אלא מאיזה תכונה היא תבקש את החכמה?

מהתכונה של ישסו"ת שנקרא תפארת שליש אמצעי של תפארת.

ואז כשתפארת מבקשת חכמה אז זה כבר חכמה הרבה יותר מוקטנת זה חכמה שז"א מבקש.

לא שבינה מבקשת על בחינת ג"ר שלה.

כי זה כבר לא קורה יותר בעולם אצילות ולכן זה נקרא רק מוחין של ל"ב נתיבות החכמה אחרת זה היה כמו בצמצום א' זה היה שבילים.

ולכן אומר לנו שאותו רקיע שנעשה בעולם אצילות שיצר הבדלה שאמר בינה לא מקבלת.

ההבדלה הזאת שג"ר דבינה לא מקבלים זה דווקא איפשר כן לקבל כי זה קצת דומה לצמצום א'

שבא העיגול ואמר לא מקבלים את אור אינסוף.

אבל הכוח הזה שלצמצם ולא לקבל את אור אינסוף הוא נותן את הכוח ואת האפשרות כן לקבל את האור בצורה הנכונה.

גם דומה לאור חוזה הנדחה. עצם הדחיה של אור חוזר הנדחה היא נותנת את הכוח לקבל באור חוזר המלביש.

וכך זה בכל המקומות.

דחית הרצון האפשרות לוותר על הרצון היא נותנת את הכוח לקבל באופן הנכון.

אותו דבר קרה פה בז"א.

אומר ז"א הטבע שלו הוא טבע של חסדים שנקרא בן רבקה.

כשאנחנו אומרים שהוא בן רבקה אז אנחנו אומרים שיש לו חסדים זה נקרא בן רבקה.

כי רבקה היא מידת החסד ויצחק הוא מידת החכמה.

אז למה אנחנו לא אומרים בן יצחק מה הוא לא הבן של יצחק.

הוא באמת בן יצחק גם כן אבל אם היינו אומרים בן יצחק היינו מדגישים דווקא את צד החכמה שלו.

ואנחנו רוצים דווקא להדגיש את זה שהוא רובו חסדים ואת החכמה הוא מקבל אבל חכמה רק נקראת חכמה כמו עשינו איזה שביל או נתיב שיוכל דרכו לעבור החכמה אבל הוא לא החכמה.

כי עיקר החכמה צריכה לקבל הנקבה.

ואם הוא יכול ורוצה לקבל את החכמה זה נקרא חכמה למעברא ביה.

זאת אומרת מה שהוא בן יצחק זה רק כשהוא מייצר בו אפשרות שהחכמה תעבור דרכו לנקבה.

וזה נעשה תיקון בז"א זה תיקון מיוחד. זה תיקון כמו ביעקב שנקרא ז"א שאומרים שהוא בן רבקה יצא איש חלק.

רגע אז אם הוא איש חלק הוא רק משפיע איך הוא יקבל חכמה אז עשו לו תיקון מיוחד הוא גם בן יצחק אבל עיקר בן רבקה.

אז לכן הוא צריך לקבל את החכמה בהתחלה בצורה מיוחדת דרך היסודות שזה נקרא ב' עיטרין שזה חכמה מוקטנת כזאת ואפילו לא שייכת לו.

ומכיון שהיא לא שייכת לו אז הוא לא יהיה רדוף אחריה.

אז למה הוא קיבל אותה?

כי רבקה שכנעה אותו.

היא אומרת לו עלי קללתך בני.

מה שאתה מקבל זה לא בגלל שאתה רוצה אתה לא כמו עשו.

זאת אומרת אם אתה מקבל את החכמה לא כי אתה רוצה אותה.

כי אתה יש לה תפקיד איתה.

אז היא אומרת יש לך תפקיד.

בוא תקבל את החכמה והחכמה הזאת בהתחלה תהיה רק ממטה למעלה ובאמת לא תשתמש בה.

אתה תצטרך לברוח

תברח ללבן תעשה תיקון

אח"כ תחזור תפגוש את עשו

גם וארבע מאות איש הולכים עמו ותראה שזה רצון גדול

גם את זה ייקח לך זמן לתקן עד גמר תיקון.

ולמה כל זה?

כי אתה בהתחלה צריך לקבל אותה בצורה מוקטנת כי אתה לא יכול לעבוד עם הרצון לקבל בבת אחת.

כי כשאדם הראשון בא לקבל אותה בבת אחת הוא נשבר.

אז התיקון הוא שז"א יקבל אותה לאט לאט.

וזה התיקון שאדם עובד בעיקר בחסדים בעיקר ביראה ואח"כ יקבל את החכמה הוא לא מוותר עליה כי זו המטרה יקבל את החכמה יקבל את הרצון לקבל יקבל את האושר השלם אבל לאט לאט כי בהתחלה יש לו את הכוח לקבל את זה כמו בצורה של ראש.

לעשות איזה שהוא שביל שדרכו אני מתחיל להעביר את החכמה לאט לאט.

וזה התיקון שנעשה גם פה נעשה בעולם אצילות.

סיכום בנקודות:

  • כאשר ז"א צריך לקבל את אור החכמה שהוא מוח הב' צריך לקבל אותו בדרך התיקון של עולם אצילות.

  • הדרך הנכונה לקבל את ההארה היא ע"י כך שיקבל את אור החכמה ע"י ב' העיטרין שהיא חכמה של בחינת ראש בלי התפשטות לגוף הנקראת אורחא למעברא ביה.

  • תיקון זה מתאפשר מתכונתו של ז"א כנגד יעקב איש חלק שנקרא בן רבקה שעיקרה היא חסדים ומה שהוא בן יצחק זה רק חכמה בבחינת אורחא למעברא ביה.

  • חכמה זו מקבל ז"א לא עבור עצמו אלא עבור המלכות הנקראת גן והוא הנקרא נהר היוצא מעדן להשקות את הגן.

עד כאן היום. תודה רבה.

 

סיכום בנקודות בתע"ס חלק יד עמודים א'תקמז-תקמח שיעור מס 28
1.כאשר ז"א צריך לקבל את אור החכמה שהוא מוח הב' צריך לחבל אותו בדרך התיקון של עולם אצילות
2. הדרך הנכונה לקבל את ההארה היא ע"י כך שיקבל את אור החכמה ע"י ב' העיטרין שהיא חכמה של בחינת ראש בלי התפשטות לגוף הנקראת אורחא למעברא ביה
3. תיקון זה מתאפשר מתכונתו של ז"א כנגד יעקב איש חלק שנקרא בן רבקה שעיקרה היא חסדים ומה שהוא בן יצחק זה רק חכמה מאורחא למעברא ביה
4. חכמה זו מקבל ז"א לא עבור עצמו אלא עבור המלכות הנקראת גן והוא הנקרא נהר היוצא מעדן להשקות את הגן.

בית מדרש הסולם ללימוד פנימיות התורה וחכמת הקבלה בדרך ״בעל הסולם״ והרב״ש בראשות הרב אדם סיני.
ניתן לעקוב אחרי העדכונים וליצור קשר
https://www.instagram.com/hasulam.community
hasulam.site@gmail.com
הצטרפו ללימוד התע״ס היומי: https://dafhayomitaas.org.il
אתר הבית: https://www.hasulam.co.il
צור קשר: https://bit.ly/34offe4

אין תגובות

להגיב