הדף היומי תע"ס חלק י"ד | א'תקנה-תקנו | שיעור 32

117

סיכום: תלמוד עשר הספירות – חלק י"ד שיעור 32 | אלף תקנ"ה-תקנ"ו | הדף היומי

מה מלמד אותנו כאן?

אומר לנו כולם בחכמה עשית.

מה הכוונה כולם בחכמה עשית?

אומר את כל המדרגות עשית על פי חכמה דל"ב נתיבות החכמה.

ולא לכאורה יש לנו חכמה של צמצום א'.

אז למה לא עשית אותם בחכמה של צמצום א'?

אומר לא. כולם בחכמה עשית אני מתכוונת רק לחכמה של ל"ב נתיבות החכמה.

למה?

אם יש חכמה גבוהה ממנה למה לא תעשה אותה מהחכמה הגבוהה ממנה.

מכיון שתהיה שבירה צריך לעשות אותה.

אז אם ככה למה אתה משתמש בחכמה גבוהה?

אז אומר אני צריך את החכמה הגבוהה הזאת של פרצוף ע"ב כדי לתת גדלות במדרגה.

אומר אבל אל תתבלבל.

אני מספר לך על חכמה ומספר לך על חכמה דל"ב נתיבות החכמה.

את החכמה של ע"ב אני מספר לך כדי לספר לך על עלית מדרגות.

אבל כדי לקבל אור במדרגות ולבנות את המדרגות זה רק אור של ל"ב נתיבות החכמה.

לכן כל פעם נראה עליה מכוח של אור ע"ב ס"ג.

אח"כ הם מקבלים הארה מקבלים רק הארה של בבחינת םל"צ שזה מורה לנו על ל"ב נתיבות החכמה.

ג' התיקונים הראשונים בראש דאריך לכאורה מתבטלים כשאריך עולה לעתיק.

אבל כשחוזר למקומו הוא תמיד יחזור לתיקון של םל"צ.

זאת אומרת שתמיד כשאנחנו עולים לקבל משהו כשאנחנו יורדים למקום שלנו צריכים להביא את זה לערך העצמי שלנו.

גם אם עליתי למדרגה גבוהה מאד אני תמיד נשאר אני.

וכשאני יורד אני יכול לגדול אבל במסגרת שלי עצמי.

והיות וכל הפרצופים בעולם אצילות הם מצמצום ב' גם אם הם עולים למקום גבוה וגם אם עולים אפילו לצמצום א' כשהם יורדים למקומם הם צריכים לרדת בסדר של ג' התיקונים הראשונים של עתיק של םל"צ ובמיוחד הדבר החשוב לנו הוא הבחינה הזאת שג"ר דע"ב מתקטן לל"ב נתיבות החכמה וכדי שזה יקרה שהוא ירד לל"ב נתיבות החכמה אני צריך לעזוק אותו לעשות ם' דצלם שעוזקת את המדרגה הזאת.

כאשר אנחנו רוצים שיתקבל אור ע"ב ס"ג אז אנחנו לא מבינים איך יכול להיות שהחג"ת שעולים לחב"ד.

אז חסד עולה לחכמה

גבורה עולה לבינה

ותפארת עולה לדעת

ודעת היא עושה את הזיווג.

אז פה נשאלה השאלה:

איך התפארת שעולה לדעת עושה זיווג על צמצום א'?

הרי התפארת הזאת היא שייכת לפרצופים שייכת לצמצום ב'.

אומר לא.

כי בתפארת הזאת מלובש גם המזלין המזל של נוצר והמזל ונקה.

ומתוך השערות שנכנסו למדרגה בעת עליה על זה עושים את הזיווג.

ושוב בעת הלידה כאשר המדרגות חוזרות למקומן הם חוזרות לקבל בצורה של םל"צ.

אז אדם צריך תמיד לשים לב למצב העלייה ולמצב הירידה למקומו.

סיכום בנקודות:

  • כולם בחכמה עשית הכוונה היא שכל פרצופי אצילות ובי"ע יהיו על פי החכמה דל"ב נתיבות החכמה להבדיל מחכמה של צמצום א' אפילו שהיא גבוהה ממנה.

  • אף על פי שלצורך עליה מקבלים המדרגות אור מצמצום א' לצורך השלמת כלים כאשר חוזרים למקומם אין הכוונה מקומם בקביעות אלא רק בסדר המדרגה. הם יהיו בתיקון של םל"צ דהיינו עם התיקון של ם' דצלם שלא מקבלת ג"ר דחכמה.

  • היה קשה לנו כיצד החג"ת שעולים לחב"ד מאפשרים קבלת אור חכמה מע"ב ס"ג והרי התפארת שעולה לדעת היא מצמצום ב' והתשובה על כך היא שמשתמשים במזלות שמלבישים על התפארת שהם מצמצום א' ועליהם עושים את הזיווג.

  • מתוך הנקודה השנייה אנו מבינים שכל פרצוף שעולה אף למדרגות עליונות ואף שמקבל אורות שמעל מדרגתו שנמצא בעליון כאשר חוזר למקומו נשאר תמיד הוא ועל כן כל אחד יראה שיכול להיתרם מהעליונים מחבריו ורבותיו אבל תמיד צריך להישאר הוא.

עד כאן היום. תודה רבה.

C:\Users\דיצה רוטנברג\Documents\תעס\בעבודה\חלק יד תעס\שיעור 32 חלק יד\תמונה שיעור 32 חלק יד a.jpg

C:\Users\דיצה רוטנברג\Documents\תעס\בעבודה\חלק יד תעס\שיעור 32 חלק יד\תמונה שיעור 32 חלק יד b.jpg

C:\Users\דיצה רוטנברג\Documents\תעס\בעבודה\חלק יד תעס\שיעור 32 חלק יד\תמונה שיעור 32 חלק יד c.jpg

 


בית מדרש הסולם ללימוד פנימיות התורה וחכמת הקבלה בדרך ״בעל הסולם״ והרב״ש בראשות הרב אדם סיני.

סיכום בנקודות בתע"ס חלק יד עמודים א' תקנה-תקנו שיעור 32
1.כולם בחכמה עשית הכוונה היא שכל פרצופי אצילות ובי"ע יהיו על פי החכמה של לב נתיבות החכמה להבדיל מחכמה של צ"א אפילו שהיא גבוהה ממנה
2. אף על פי שלצורך עליה מקבלים המדרגות אור מצ"א לצורך השלמת כלים כאשר חוזרים למקומם אין הכוונה מקומם בקביעות אלא רק בסדר המדרגה הם יהיו בתיקון של מלצ היינו עם התיקון של מ דצלם שלא מקבל גר דחכמה
3. היה קשה לנו כיצד החג"ת שעולים לחב"ד מאפשרים קבלת אור חכמה מעב סג והרי הת"ת שעולה לדעת היא מצ"ב והתשובה על כך היא שמשתמשים במזלות שמלבישים על הת"ת ועליהם עושים את הזווג
4. מתוך הנקודה השניה אנו מבינים שכל פרצוף שעולה אף למדרגות עליונים ואף שמקבל אורות מעל למדרגתו כאשר חוזר למקומו נשאר תמיד הוא ועל כן כל אחד יכול לראות שיכול להיתרם מהעליונים מחבריו ורבותיו אבל תמיד צריך להישאר הוא

ניתן לעקוב אחרי העדכונים וליצור קשר
https://www.instagram.com/hasulam.community
hasulam.site@gmail.com
הצטרפו ללימוד התע״ס היומי: https://dafhayomitaas.org.il
אתר הבית: https://www.hasulam.co.il
צור קשר: https://bit.ly/34offe4

אין תגובות

להגיב