הדף היומי תע"ס חלק י"ד | א'תקסה-תקסו | שיעור 37

26

סיכום: תלמוד עשר הספירות – חלק י"ד שיעור 37 | אלף תקס"ה-תקס"ו | הדף היומי

מה למדנו היום?

היום, אולי נאמר כך:

לאחר שלמדנו בשיעור הקודם על ההבדל בין הב' עיטרין לאחסנתא ולב' כתפין.

שלושת המושגים האלה כדי לדעת אותם.

ונחזור עליהם בקצרה.

אבל רק ניתן את המסגרת של השיעור קודם.

למדנו על הצורך לתת לז"א את מדרגת חכמה ועל זה אנחנו מדברים זה מסגרת ההבנה שלנו.

כדי לתת להם את הגדלות של חכמה אז אנחנו נצרכים שמי שצריך לתת להם שהם או"א יעלו למדרגת חכמה.

למה אנחנו אומרים יעלו?

כי בקביעות יש להם רק מדרגה של גדלות של נשמה עם ו"ק דחיה.

אז הם צריכים לעשות מעבר והמעבר הזה שהם עושים הוא מלמד אותנו את כל המושגים הללו שנקראים ב' כתפין, ב' עיטרין, אחסנתא.

ומהבחינות האלה אנחנו מבינים איך בנוי ז"א.

והסוף של העניין הוא יאמר לנו שאחרי כל התהליך שתכף נבין אותו קצת יותר הוא אומר לנו שהז"א בנוי מחכמה בינה ודעת כשהחכמה בינה היא ממקור גבוה והדעת היא ממקור לכאורה יותר נמוך.

ואת זה אנחנו מנסים להבין את הרעיון הזה שמצד אחד הוא מקום יותר גבוה הקו האמצעי שהוא נותן אור חכמה ממש והב' עיטרין גם להם יש צד שהם יותר גבוה.

למה?

כי הם באים ממש לכאורה מא"א אבל מאו"א שמלביש לא"א.

אז בוא נראה עכשיו מה קרה.

אם נבין איך התרחשו הדברים יהיה לנו יותר הסבר על כל הרעיון איך בנוי הראש של הז"א

מה הם החכמה בינה ודעת שלו במדרגת חכמה שאליה אנחנו שואפים.

יש לזה השלכות גם נפשיות לאדם.

כי מדרגת חכמה זה מדרגה שבו הוא יכול גם לערב את האני שלו בתוך המסגרת.

זה גם צד של אישה.

זה גם צד גיל כ' שבו יש כבר את שערות הזקן לא רק גיל שלוש עשרה שזה שערות של הזקן התחתון שלמדנו בשיעור הקודם שצריך להביא ב' שערות כדי להוכיח שהוא כבר איש.

אז בוא עכשיו אחרי שראינו את המסגרת הכללית שעכשיו אני אגיד אותה בשתי משפטים.

מדובר על גדלות של ז"א במדרגת חיה שאנחנו רוצים להבין מה השינויים שהוצרכו באו"א כדי לתת לו את מדרגת החיה.

אז כך:

או"א יש להם קטנות של מדרגת חיה בקביעות מפה אנחנו מתחילים את הסדר.

כשאנחנו אומרים קטנות דמדרגת חיה אז אנחנו אומרים שיש להם חג"ת נה"י.

כדי להגיע לגדלות ממצב של חג"ת נה"י החג"ת נה"י האלה הם כל מדרגה או כל ספירה בעולם אצילות יש לה שלוש בחינות.

היא מחולקת לשלוש.

למה?

זה כרגע מי שרוצה יסתכל בשיעור הארוך יותר דיברנו מזה.

אז איך כשיש לי חג"ת נה"י אם אני מסתכל על קו ימין יש לי חסד ונצח

וקו שמאל יש לי גבורה והוד.

אז יש לי רק שישה בכל צד ואני צריך שיהיה תשעה כי אם אני צריך למשל אני צריך לקחת לקו ימין חכמה חסד ונצח אז אני צריך שיהיה לי תשעה לא שישה.

אז מה עושים?

לוקחים את כל השישה האלה ומחלקים אותם לשתיים שתיים שתיים

ולכל אחד נוסיף עוד בחינה שלישית

אז איך עושים את החכמה

לוקחים את שש"ע של חסד והם הופכים להיות חכמה

לוקחים את שש"ע של גבורה ועושים ממנה בינה

עד לפה הבנו איך נעשים חכמה ובינה באו"א ממצב הקטנות למצב הגדלות

אם נרצה לראות את זה בציור אז זה נראה כך:

לקחנו את בחינת הב' ש"ע של חסד והפכנו אותם לחכמה

איך יש להם שלוש?

הם יקבלו עוד בחינה של ש"ע דנה"י החדשים שיצטרפו למדרגה אבל לא מדברים מזה כרגע כי זה לא מעניין אותנו.

וב' ש"ע של הגבורה נעשו לבינה

וש"ת לא עלה כי הוא נשאר בבחינת החג"ת

אז עכשיו רק מהחלק הזה במהלך הכללי אנחנו לומדים כמה דברים.

מה אנחנו אומרים?

אומרים כך:

הב' ש"ת האלו שנשארו החלק התחתון הזה הוא בחינת חסד הוא נקרא ב' כתפין חסד וגבורה שנשארו למטה

זה נקרא ב' כתפין.

הב' כתפין הללו שעולים למעלה הם בחינת ב' עיטרין כשהם נשארים במקומם הם נקראים ב' כתפין

עולים למעלה הם עולים לביקוש הם הרי בחינת חג"ת חג"ת זה ז"א כשהם עולים לראש אז ז"א שעולה לראש הוא נקרא דעת הדעת הזה שהוא אחראי לזיווג הוא נקרא ב' עיטרין.

במקומם הם נקראים ב' כתפין.

עד לפה הבנו מה קרה איתם.

עכשיו הוא אומר לנו שהב' כתפין האלה הם נותנים את החכמה ובינה בהמשך גם עוד דברים אבל את החכמה ובינה לז"א.

ומהב' עיטרין הוא מקבל את הדעת שלו.

אז עכשיו אני מסתכל על חכמה בינה ודעת שהם ניתנים.

חכמה ובינה ניתנים מעצם או"א במדרגת חיה אז הם מדרגה מאד גבוהה.

הדעת ניתנת ממה שעלה למעלה לבחינת דעת אז הוא לכאורה יותר גבוה כי הוא עלה לדעת

אבל הוא עלה לדעת והוא הדעת הזאת נהיתה רק ב' עיטרין והם לכאורה שייכים לאו"א ואו"א קיבל כבר את התפקיד להיות חכמה במדרגה אז לכאורה זאת מדרגה יותר גבוהה.

אז על זה הייתה מחלוקת ודיברנו על זה קצת מאיפה זה הגיע עוד צירף לנו את התפארת שעלתה למעלה מעתיק אבל כל זה זה הרבה פרטים קטנים.

כל מה שאנחנו רוצים לדעת בשלב הזה שלנו שהז"א בנוי מחכמה בינה ודעת כשחכמה בינה יכולים להתפשט לב' קוים שיש להם השתוקקות גדולה והדעת באה מהב' עיטרין שהחכמה תלויה בדעת.

והיות והחכמה תלויה בדעת בקו אמצעי אז הדעת הזאת היא מוגבלת לב' עיטרין ולא לאחסנתא לא לחכמה הגדולה אלא לחכמה יותר קטנה שנקראת אורחא למעברא ביה.

זהו זה מה שצריך לדעת פה. יותר מזה זה כבר יהיה מסובך לדעת.

סיכום בנקודות:

  • בשיעור זה אנו דנים על מדרגת החכמה של ז"א המתקבלת מהשינוי שצריך לעבור באו"א הקבועים שיש להם מדרגת ו"ק דחיה.

  • ראש דחכמה דז"א בנוי מחכמה בינה ודעת ובשיעור זה ניסנו להתחקות על המקור של ראש זה וכך למדנו:

  • החכמה ובינה דז"א מתקבלים מהב' כתפין שבמקורם משויכים לאו"א שמשויכת לאחסנתא שזו מדרגה גבוהה מאד כי היא זו שירשה את מדרגת החכמה מא"א.

  • הדעת דז"א מתקבל מהב' עיטרין שהם מצד החכמה מדרגה יותר קטנה מהחכמה והבינה אולם יש בה אפשרות לקבל את החכמה על כן יש צד שבו חכמה בינה הם יותר גדולים ויש צד שהדעת הוא יותר גדול.

  • המסקנה שדעת דז"א חשוב מחכמה ובינה אף על פי שהארתו היא רק חכמה מבחינת אורחא למעברא ביה.

עד כאן היום. תודה רבה.

 

סיכום בנקודות תע"ס חלק יד עמודים א' תקסה-תקסו שיעור 37
1.בשיעור זה אנו דנים על מדרגת החכמה של ז"א המתקבלת מהשינוי שצריך לעבור באו"א הקבועים שיש להם מדרגת ו"ק דחיה
2. ראש דחכמה דז"א בנוי מחב"ד ובשיעור זה ניסינו להתחקות על המקור של ראש זה וכך למדנו
3. החכמה ובינה דז"א מתקבלים מהב' כיתפין שבמקורם משויכים לאו"א שמשוייכת לאחסנתא שזה מדרגה גבוה כי היא ירשה את מדרגת החכמה מא"א
4. הדעת דז"א מתקבל מהב' עיטרין שהם מצד החכמה מדרגה יותר קטנה מהחכמה והבינה אולם יש בה אפשרות לקבל את החכמה על כן יש צד שבו חכמה ובינה הם יותר גדולים ויש צד שהדעת הוא יותר טוב
5. המסקנה שדעת דז"א חשוב מחכמה ובינה אף על פי שהארתו היא רק חכמה מבחינת אורחא למעברה ביה

בית מדרש הסולם ללימוד פנימיות התורה וחכמת הקבלה בדרך ״בעל הסולם״ והרב״ש בראשות הרב אדם סיני.

סיכום בנקודות תע"ס חלק יד עמודים א' תקסה-תקסו שיעור 37
1.בשיעור זה אנו דנים על מדרגת החכמה של ז"א המתקבלת מהשינוי שצריך לעבור באו"א הקבועים שיש להם מדרגת ו"ק דחיה
2. ראש דחכמה דז"א בנוי מחב"ד ובשיעור זה ניסינו להתחקות על המקור של ראש זה וכך למדנו
3. החכמה ובינה דז"א מתקבלים מהב' כיתפין שבמקורם משויכים לאו"א שמשוייכת לאחסנתא שזה מדרגה גבוה כי היא ירשה את מדרגת החכמה מא"א
4. הדעת דז"א מתקבל מהב' עיטרין שהם מצד החכמה מדרגה יותר קטנה מהחכמה והבינה אולם יש בה אפשרות לקבל את החכמה על כן יש צד שבו חכמה ובינה הם יותר גדולים ויש צד שהדעת הוא יותר טוב
5. המסקנה שדעת דז"א חשוב מחכמה ובינה אף על פי שהארתו היא רק חכמה מבחינת אורחא למעברה ביה

ניתן לעקוב אחרי העדכונים וליצור קשר
https://www.instagram.com/hasulam.community
hasulam.site@gmail.com
הצטרפו ללימוד התע״ס היומי: https://dafhayomitaas.org.il
אתר הבית: https://www.hasulam.co.il
צור קשר: https://bit.ly/34offe4

אין תגובות

להגיב