תלמוד עשר הספירות חלק ט"ז | שיעור 1 | א'תתפז-תתפח

332

תלמוד עשר הספירות חלק ט"ז | שיעור 1 | א'תתפ"ז-תתפ"ח

א. לאחר שיצא עולם אדם קדמון למטה מטבור שלו הנקרא נקודות דס"ג יצא עולם הניקודים ונשבר.

ב. עולם אדם קדמות מהווה את בריח התיכון דהיינו הכלל שכל הפרטים שיוצאים לאחריו צריכים לבטא אותו ועניינו הוא לבנות כלים לאהבה שרק בהם מתפשט האור שמהווה את ההטבה של הבורא לנבראיו.

ג. עולם הנקודים שיצא למטה מטבור נשבר ובמקומו יצא עולם האצילות עד מקום החזה שלמטה מטבור ומחזה ולמטה יצאו עולמות בריאה יצירה ועשיה.

ד. עולם אצילות נקרא פנימיות מלשון אצלו דהיינו שעדיין מחובר בצורה מלאה עם המאציל ונקרא אלוקיות.

ה. עולמות בריאה יצירה ועשיה שיצאו למטה מפרסא נקראים עולמות מלשון העלם והם נקראים חיצוניות.

ו. עולמות בי"ע מתחלקים גם הם לפנימיות שהיא עולם הבריאה וחיצוניות שהיא עולמות יצירה ועשיה.

ז. בכל עולמות אצילות ובי"ע היות ויצאו בצמצום ב' ישנם רק ג' כלים במדרגה והכלים התחתונים הנקראים ז"א ומלכות שנקראים גם לבוש והיכל יצאו מהמדרגה.

ח. טרם למדנו זאת אבל נוסיף שפנימיות עולמות בי"ע היא נשמת אדם הראשון שגם עליה נלמד בחלק זה.

בית מדרש הסולם ללימוד פנימיות התורה וחכמת הקבלה בדרך ״בעל הסולם״ והרב״ש בראשות הרב אדם סיני.
ניתן לעקוב אחרי העדכונים וליצור קשר
https://www.instagram.com/hasulam.community
hasulam.site@gmail.com
הצטרפו ללימוד התע״ס היומי: https://dafhayomitaas.org.il
אתר הבית: https://www.hasulam.co.il
צור קשר: https://bit.ly/34offe4

אין תגובות

להגיב