סיכום: תלמוד עשר הספירות | שיעור 32 | חלק ט"ז | עמודים א'תתקמ"ט-תתק"נ

23

סיכום בנקודות עמודים א'תתקמט-תתקנ | שיעור 32:

1. התיקון של העיבור שהשפיע גם על העולמות איפשר שהקיום של העולמות לא ייפגם בחטא אדה"ר, אלא רק שירדו ללמטה מחזה ליצירה – מקום ל"ב האבן.

2. לירידתם של העולמות יש יתרון שאפשר לבוא במגע עם אותן ניצוצין שנמצאים במקום הזה, דהיינו ברצון זה. מצד שני צריך מאוד להיזהר במקום הזה.

3. חטא אדה"ר גרם לכך ש-ו' תחתונות דעשיה, אפילו במדרגה גבוהה של מנחה של שבת לא ניתן להעלותם לאצילות, וזה אומר שתמיד תפיסת אדם של העולם תהיה נגועה ברצון העצמי ויצטרך לעשות עבודה כדי לוותר על התפיסה הזו אפילו בשבת.

4. אם ככה אנחנו רואים ב' קלקולים בחטא אדה"ר:
א. מצד תפיסת העולמות,
וב. מצד בחינתו עצמו שמעלתו הייתה גדולה עד מאוד, יותר מכל המלאכים (פרט לעזה ועזאל), עתה – לאחר החטא – מדרגותיו נמוכות, ורגליו מגיעות עד לנקודה דעולם הזה – מה שלפני כן הסתיימו בחזה דיצירה.

בית מדרש הסולם ללימוד פנימיות התורה וחכמת הקבלה בדרך ״בעל הסולם״ והרב״ש בראשות הרב אדם סיני.
ניתן לעקוב אחרי העדכונים וליצור קשר
https://www.instagram.com/hasulam.community
hasulam.site@gmail.com
הצטרפו ללימוד התע״ס היומי: https://dafhayomitaas.org.il
אתר הבית: https://www.hasulam.co.il
צור קשר: https://bit.ly/34offe4

אין תגובות

להגיב