הדף היומי בתלמוד עשר הספירות | בית שער הכוונות | עמודים קה-קו | שיעור 52

הדף היומי בתלמוד עשר הספירות | בית שער הכוונות | עמודים קה-קו | שיעור 52

1. בשיעור הקודם למדנו על סדר השתלשלות מחטא אדה"ר עד קבלת התורה בעם ישראל שבאו לתקן כעם את חטא אדם הראשון.
2. מפרק י"ג מלמד אותנו בעל הסולם יסודות של מפתחות המאירים את כל עמקי החכמה.
3. שואל 5 שאלות שזה פרטם:
1. כיצד דבר אינסופי נולד מדבר סופי?
2. מה הבדל בין פרצוף או ספירה עם אותו שם במקומות שונים?
3. כיצד ישנה הלבשה של פרצופים הרחוקים מאינסוף ישירות על אינסוף, כאשר יש פרצופים מעליהם? מדוע אין יחס ישר בין עליון לתחתון לפנימי וחיצון?
4. מתי הפרצופים הם בקומה שווה, ומתי הם זה למטה מזה?
5. כיצד למרות עליות העולמות סדר המדרגות אינו משתנה?
4. מתחיל לענות לנו על השאלה החמישית, ואומר כך: כל ביקוש בא מנשמות הצדיקים וכל אור בא מאינסוף על אותו ביקוש.
5. כל המדגות המקבלות את ההארה בדרך על אף שהאור עובר למדרגות אחרות נשאר אצלם מפאת "אין העדר הרוחני".
6. כל מדרגה מקבלת מבחינתה: למשל אם התבקש אור נשמה אז כתר יקבל כתר דשמה ופרצוף חכמה – חכמה דנשמה וכך הלאה, ועל כן סדר המדרגות אינו משתנה.
7. מה שקורא לאריך אנפין "כתר" ולא לעתיק זה כאשר מדבר על חמישה פרצופים כולל המלכות היות והמלכות חייבת להיות עליה אריך אנפין עולה למקום העתיק וזוכה למקום הכתר, היות ובמצב הקביעות הנוקבא היא רק נקודה ולא פרצוף.

בית מדרש הסולם ללימוד פנימיות התורה וחכמת הקבלה בדרך ״בעל הסולם״ והרב״ש בראשות הרב אדם סיני.
ניתן לעקוב אחרי העדכונים וליצור קשר
https://www.instagram.com/hasulam.community
hasulam.site@gmail.com
הצטרפו ללימוד התע״ס היומי: https://dafhayomitaas.org.il
אתר הבית: https://www.hasulam.co.il
צור קשר: https://bit.ly/34offe4

אין תגובות

להגיב