הדף היומי בתלמוד עשר הספירות | בית שער הכוונות | עמודים קיג-קיד | שיעור 56

הדף היומי בתלמוד עשר הספירות | בית שער הכוונות | עמודים קיג-קיד | שיעור 56

1. הכלל של כל הבריאה כולה מצד תפיסת הנברא היא הבחירה ביתר דבקות, ע"כ כל פרטי המציאות כולם צריכים להצבע בצבע "יתר דבקות". אם מבינים איזשהו פרט מחוץ למסגרת זו: הבנו לא נכון.
2. יחד עם הכתוב בפסקה קודמת יש לומר ישנם תפקידי משנה שהפרטים בתוכם מגדירים את תפקיד המשנה של אותה מדרגה. למשל: חכמה שיוצאת מהכתר כל הפרטים שבתוכה צריכים להיות בתוך מסגרת החכמה. במסגרת יותר גדולה הם גם ישמשו את יתר דבקות.
3. כל בחינה יש לה טבע מיוחד עפ"י ד' בחינות דאור ישר וזה מה שיקבע גם את הכלל שלה עפ"י העוביות שיעשה עליה זיווג דהכאה ויקבע את התפקיד שלה ביחס לבחירה ביתר דבקות.
4. יוצא שהתפקיד נובע הן מהטבע והן מהמטרה אליה צריך להגיע, ע"כ אנו מגדירים את המקום מצד הטבע ואת התנועה מצד התפקיד.
5. כל ההבחנות הנבדלות באופן זמני אנו מבינים ולומדים אותם בתוך המסגרת שלהם, ולאחר שהן נלמדות היטב במקומן אז לאחר התיקון השלם כולם יחזרו לבחינת "הוא אחד ושמו אחד".

בית מדרש הסולם ללימוד פנימיות התורה וחכמת הקבלה בדרך ״בעל הסולם״ והרב״ש בראשות הרב אדם סיני.
ניתן לעקוב אחרי העדכונים וליצור קשר
https://www.instagram.com/hasulam.community
hasulam.site@gmail.com
הצטרפו ללימוד התע״ס היומי: https://dafhayomitaas.org.il
אתר הבית: https://www.hasulam.co.il
צור קשר: https://bit.ly/34offe4

אין תגובות

להגיב