בית שער הכוונות | עמודים קיא-קיב | שיעור 55

הדף היומי בתלמוד עשר הספירות | בית שער הכוונות | עמודים קיא-קיב | שיעור 55

1. למדנו בשיעור הקודם שהמלכות דעליון יכולה להיות כתר דתחתון רק מצד אור ישר ולא מצד או"ח.
2. העוביות של אותה מדרגה היא קובעת את כלל המדרגה עד כדי שהיא משווה את כל הפרטים באותה מדרגה לאותו כלל למשל: אם עוביות המדרגה היא של בחינה ג' כל הפרטים באותה מדרגה יהיו שייכים לחכמה שזה נקרא עוביות דבחינה ג'.
3. כאשר מפרטים מדרגה פרטית בתוך הכלל של עוביות מסויימת למשל: אם אני מפרט את החכמה של הכתר אז גם המלכות של אותו חכמה היא גם נקראת כתר כי היא פרט בתוך העוביות של כתר.
4. כל פרט צריך להילמד רק במסגרת הכלל בו הוא נמצא.
5. כל פרט שבחנתי אותו באופן פרטי אני צריך להחזיר אותו לכלל ממנו הוא יצא כדי להבין אותו בצורה יותר שלימה.
6. לא רק בכתר יש התפרטות והתפרטות להתפרטות אלא שזה נוהג בכל המדרגות כולם.

בית מדרש הסולם ללימוד פנימיות התורה וחכמת הקבלה בדרך ״בעל הסולם״ והרב״ש בראשות הרב אדם סיני.
ניתן לעקוב אחרי העדכונים וליצור קשר
https://www.instagram.com/hasulam.community
hasulam.site@gmail.com
הצטרפו ללימוד התע״ס היומי: https://dafhayomitaas.org.il
אתר הבית: https://www.hasulam.co.il
צור קשר: https://bit.ly/34offe4

אין תגובות

להגיב