סיכום בנקודות: הדף היומי בתלמוד עשר הספירות | בית שער הכוונות | עמודים קטו-קטז | שיעור 57

הדף היומי בתלמוד עשר הספירות | בית שער הכוונות | עמודים קטו-קטז | שיעור 57

1. המציאות בנויה עפ"י ב' ערכים עיקריים: מבנה קבוע ומסגרת שבו קיים אותו מבנה.
2. המבנה הקבוע ניתן מלמעלה והוא המורכבות שבה נבראה הבריאה הנקראת מלכות דאינסוף, הבנויה עפ"י ד' בחינות דאור ישר הנקראים י-ה-ו-ה וקוצו של י.
3. מבנה זה הוא קבוע, בלתי משתנה, היות וניתן מהעליון.
4. המסגרת נקבעת עפ"י הבחירה של הנברא שהיא גם נקראת העוביות של המסך שקובעת את המסגרת של אותה מדרגה.
5. המסגרת של כלל הבריאה היא הגעה ליתר דבקות, וכל אחת ממסגרות המשנה יש לה תפקיד של פרט במסגרת הכללית של יתר דבקות.
6. כל הפרטים של ד' בחינ ות דאור ישר שהוא המבנה הקבוע "נצבעים" בצבע של אותה מסגרת של המטרה של אותה מדרגה שנקבעת עפ"י עוביות המסך.
7. למשל: כל פרצוף אריך אנפין דאצילות שבנוי במבנה של ד בחינות דאור ישר – כל אחד מהפרטים שלו הוא בחינת כתר, וכן אבא דבריאה – כל הבחינות הפרטיות שלו הבנויות עפ"י מבנה של ד בחינות דאור ישר כולם הם חכמה דבריאה. וכל האיברים של הפיל שייכים לפיל וכן הלאה.

בית מדרש הסולם ללימוד פנימיות התורה וחכמת הקבלה בדרך ״בעל הסולם״ והרב״ש בראשות הרב אדם סיני.
ניתן לעקוב אחרי העדכונים וליצור קשר
https://www.instagram.com/hasulam.community
hasulam.site@gmail.com
הצטרפו ללימוד התע״ס היומי: https://dafhayomitaas.org.il
אתר הבית: https://www.hasulam.co.il
צור קשר: https://bit.ly/34offe4

אין תגובות

להגיב