סיכום: הדף היומי בתלמוד עשר הספירות | בית שער הכוונות | עמודים קלג-קלד | שיעור 66

הדף היומי בתלמוד עשר הספירות | בית שער הכוונות | עמודים קלג-קלד | שיעור 66

1. כאשר הזכר והנקבה מעולם אצילות וכל העולמות האחרים מתייחסים אליהם יחד, אז הנקבה גדולה מהזכר, ולמרות זאת למעלה מהדעת צריך לתת את ההובלה לזכר היות ומצד האמת כח הזכר גדול מכח הנקבה, רק זה לא מורגש כך. כפי שיעקב גדול מעשיו, אבל צריך לקבל את זה למעלה מהדעת. הגוף אינו מסכים, אבל הנשמה יודעת שכך זה.
2. בשיעור זה דן בשאלה הד' ששאלנו באות רמ"ו: מתי נבחנים הפרצופים שהם בקומה שווה, ומתי הם נבחנים שהם זה למטה מזה.
3. מצד השקפה השאלה היא: מתי נראה את המציאות דרך הכלל, שבה כל הפרטים מייצגים את הכלל ולכן כולם שווים ומתי נסתכל עליהם כפרטים שונים זה מזה?
4. מביא בעל הסולם באריכות את דברי הרש"ש שמדבריו מסתבר שהכלל קודם לפרטים בתפיסה, ובעל הסולם מעיר על כך שלא ייתכן שכך השתלשל העולם ממעלה למטה, אלא שתפיסת הכלל צריכה לבוא רק לאחר תפיסת הפרטים. רק בגמר תיקון, כשיהיה זיווג דהכאה על כל המדרגה מתוך הכוח של מקבצי-קל כשיהיה לנו מסך שהאור חוזר יאפשר השוואה ויצרף את כל הפרטים של הבריאה לכלל אחד. ויוצא מכך שהפרטים קודמים לכלל בתפיסה.
5. ואולי אפשר לפרש שהרש"ש מדבר ממציאות האינסוף במחשבת הבריאה, ובעל הסולם מדבר ממצב הב שהוא זמן תיקון, ונרחיב על זה בשיעור הבא.

בית מדרש הסולם ללימוד פנימיות התורה וחכמת הקבלה בדרך ״בעל הסולם״ והרב״ש בראשות הרב אדם סיני.
ניתן לעקוב אחרי העדכונים וליצור קשר
https://www.instagram.com/hasulam.community
hasulam.site@gmail.com
הצטרפו ללימוד התע״ס היומי: https://dafhayomitaas.org.il
אתר הבית: https://www.hasulam.co.il
צור קשר: https://bit.ly/34offe4

אין תגובות

להגיב