תלמוד עשר הספירות חלק א' שו"ת: אותיות נה-עה

175

תלמוד עשר הספירות חלק א' שו"ת: אותיות נה-עה
0:00 – תלמוד עשר הספירות מושגים א'
17:26 – תלמוד עשר הספירות מושגים ב'
52:06 – תלמוד עשר הספירות מושגים ג'

אין תגובות

להגיב