002- הדף היומי בתע"ס – חלק י"ג – א'רצט-א'ש

1652

media

שאלות חזרה א'רצט-א'ש
1. אילו פרצופים מלבישים על א"ק מראשו עד סיום רגליו?
2. מיהו הנק' א"ס ביחס לא"ק, וביחס לעולם אצילות?
3. מדוע עולם אצילות צריך לכלים מיוחדים כדי לגלות את א"ק?
4. מאילו ב' מיעוטים "סובלים" הכלים דאצילות?
5. מדוע אריך אנפין יצא בצ"ב, וכיצד זה מתייחס לתיקון הנצרך מהעולמות?

אין תגובות

להגיב