004- הדף היומי בתע"ס – חלק י"ג – א'שג-א'שד

1546

media

שאלות חזרה א'שג-א'שד
1. אילו ג' ראשים בונים את כתר דאצילות?
2. במה שונה באופן תכליתי ראש ה-א' מ-ב' הראשים האחרים?
3. אם א"א הוא רק ט"ס כיצד הוא מושלם ל-י"ס? כי הרי עשר ולא תשע וכו'.

אין תגובות

להגיב