008- הדף היומי בתע"ס – חלק יג – א'שט-א'שי

1674

mediaשאלות חזרה א'שיא-א'שיב
1. כיצד מתחלקים ג' הראשים דא"א ל-י"ח בחינות?
2. ערוך טבלה ל-ג' ראשים דא"א. כתוב לפחות שש תכונות לכל אחד מהראשים.
3. האם ה-ג' ראשים של א"א הם בבחינת נר"ן או בחינת חיה נשמה רוח? הסבר עפ"י אות ל"ט.
4. מה הם שרשי מוחין, מוחין ומקבלי המוחין? כיצד הם מקבלים מצד הצל"ם?

אין תגובות

להגיב