072- הדף היומי בתע"ס – חלק י"ג – א'תמ-אתמא

1615

media

שאלות חזרה חלק יג א'תמ-א'תמא
1. הסבר בפירוט כל אחת מ-ג' היציאות בעולם אצילות מכח צ"ב.
2. מה ההבדל העקרוני של יציאה ה-ג' מ-ב' היציאות הקודמות לה?
3. מדוע גלגלתא ומו"ס ד"א עומדים זה לצד זה ולא זה למטה מזה? מה הינך לומד מכך על היחס בין זכר ונקבא?

אין תגובות

להגיב