019- הדף היומי בתע"ס – חלק י"ד – א'תקכט-א'תקל

1309

media

שאלות חזרה בחלק יד א'תקכט-א'תקל
1.מאילו ב' בחינות מקבל ז"א מהזיווג השלם של או"א?
2. הסבר את ההשלכה שעושה על ז"א מהנוקבא שאם הנוקבא יש לה שעשוע בנשמות התחתונה כך יש שעשוע לז"א מהשתוקקות הנוקבא.
3. מדוע נצרך שז"א יעשה מקודם הזיווג עם הנוקבא שבגופו דהיינו עטרה שלו ואח"כ ישפיע כל קומת הזיווג שלו לנוקבא?
4. הסבר את הפסוק "נרדי נתן ריחו".
5. מהיכן נלמד שהז"א הוא בחינת החסדים והנקבא היא בחינת הגבורות?

אין תגובות

להגיב