020- הדף היומי בתע"ס – חלק י"ד – א'תקלא-א'תקלב

1174

media

שאלות חזרה א'תקכא-א'תקכב
1. מדוע המוחין של ז"א באים מאמא?
2. מה בא מעצמותה של אמא ומה בא מאמא כשליחה של אבא?
3. מדוע הוציא אבא את אמא לחוץ אודות בנה?
4. איזה תיקון נעשה בש"ך ניצוצין כדי להוליד את ז"א באופן מתוקן?
5. מדוע אמא (ישסו"ת) צריכה לביות בבחינת רובצת כדי להוליד את הבן ומה היא נותנת לו ביניקה הזאת?
6. הסבר את המושגים בליט ושקיע (חלק ט' תשובה ט'), ובאיזה מצב צריכה להיות האמא כדי להניק את בנה?
7. מה היה קורה בלידת ז"א אילו הפרסאות לא היו חוזרים למקומם בצ"ב

אין תגובות

להגיב