022- הדף היומי בתע"ס – חלק י"ד – א'תקלה-א'תקלו

1190

media

שאלות חזרה חלק יד א'תקלה-א'תקלו
1. מה הפירוש ההשקפתי לכך שלמלכות אין או"י לאחר הצמצום?
2. מהו נהרין ומהו נצוצין?
3. הסבר את החוק שכל פרצוף אינו יוצא מגדרו.
4. מדוע יש קושיה בכך שישסו"ת יוצא לפרצוף עצמאי? מהו הקשר ליציאת פרצופו לכך שאי אפשר לזכות שטרא לבי תרי?

אין תגובות

להגיב