023- הדף היומי בתע"ס – חלק י"ד – א'תקלז-א'תקלח

1193

media

שאלות חזרה א'תקלז-א'תקלח
1. מדוע ת"ת הוא הנחשב לנושא להארת חוכמה תמיד לעולם אצילות?
2. מתי לאו"א יש התכללות של הת"ת שהוא הנושא להארת חכמה ומתי אין להם?
3. היכן ראינו בזמן הנקודים את התכללות הת"ת בבינה?
4. מדוע הוכרחו ב' הבחינות ת"ת ויסוד להתחלק מהבינה לצאת לפרצוף נבדל שנקרא ישסו"ת?
5. הסבר כיצד בנויה ה-ה' לארבעת חלקיה?
6. מי הם ב' עטרין ומי זוכה בהם?

אין תגובות

להגיב