062- הדף היומי בתע"ס – חלק י"ד – א'תרטו-א'תרטז

1615

א. על מה מצביע שחותם הוא גמטריא ג' אקיק וכן גמטריא סג?

ב. אלו תיקונים שייכים למדרגת נפש אלו למדרגת רוח ואלו למדרגת מוחין?

ג. מאיזה תיקונים מקבל ז"א במנחה דשבת או בגיל כ' כאשר עולה עד ראש דא"א?

ד. מה הווא המינא שז"א יקבל את הג"ר דחכמה בגלל שמקבל מאו"א ומהי סתירת ההווא המינא?

אין תגובות

להגיב