063- הדף היומי בתע"ס – חלק י"ד – א'תריז-א'תריח

1777

שאלות לחזרה – עמ' א'תרי"ז – א'תרי"ח:
1. מהיכן ומאילו תיקונים מקבל ז"א את בחי' נרנח"י דנפש שלו?
2. מהיכן ומאילו תיקונים מקבל ז"א את מדר' הרוח שלו, מה מקבל ממדר' הרוח ומדוע?
3. מדוע מקבל ז"א את הי' של הוי"ה תתאה המצטרפת למדר' הרוח שלו, וכיצד זה קשור לצ"ב?
4. מדוע הה"ת המצטרפת למדר' הרוח נחשבת פעם לקו שמאל ופעם לקו אמצעי? מתי כך ומתי כך, ומדוע?

"הסולם"- http://hasulam.co.il. בפייסבוק – http://facebook.com/hasulams

אין תגובות

להגיב