006- הדף היומי בתע"ס – חלק ט"ו– א'תרצז-א'תרצח

1823

שאלות חזרה א'תרצז-א'תרחצ
1. מדוע בעת שמלכות היתה צריכה לקבל מבחינת ז"א לא קיבלה לבחינת המלכות שלה?
2. האם בחינה ד' נוהגת בזמן האחור? מדוע?
3. מהו בחינת האחור? ומדוע אגב כך קטרגה הלבנה במצב זה?
4. מה גרם לפרידתה הראשונה של מלכות מז"א ומה יגרום לפרידתה השנייה?
5. האם הירח הפסידה מקטרוגה או הרויחה? נמק?
6. מדוע מיעוט הירח הוא ביום ד' ולא ביום ה'?

"הסולם"- http://hasulam.co.il. בפייסבוק – http://facebook.com/hasulams

אין תגובות

להגיב