הדף היומי בתע"ס – חלק טו – א'תתטו-א'תתטז

2064

שאלות חזרה א'תתטו-א'תתטז
1. מה ההבדל בין יסוד דנקבא ליסוד דז"א?
2. מדוע אחר שירדה עם המוחין שקבלה בהיותה עם הז"א שקבלה בחינת ג"ר דאבא, קבלה עתה במקומה רק ו"ק? ומדוע אינה יכולה להזדווג עם המוחין דכורין שקבלה?
3. מה היה סוג הקטרוג ומאיזה מצב לאיזה מצב עוברת בעקבותיו?
4. מה הפתרון שדרכו תקבל בחינת ג"ר למרות שלאחר שירדה למקומה קבלה רק ו"ק ומדוע אין זה גמר תיקון?
5. מהי הארת מרדכי האם חכמה או חסדים? מדוע היא נצרכת להצלת המלכות? מהו החשש ומדוע נתעורר דווקא במצב זה?

"הסולם"- http://hasulam.co.il. בפייסבוק – http://facebook.com/hasulams

אין תגובות

להגיב