הדף היומי בתע"ס – חלק טו – א'תתיג-א'תתיד

2429

שאלות חזרה חלק טו א'תתיג-א'תתיד
1. מדוע לא ניתן לעשות זיווג פב"פ על המלכות בעצם במקומה?
2. מה הכוונה שיסוד דאבא מתפשט ויוצא לחוץ מיסוד של הנקבה?
3. מדוע מלכות בניגוד לכל הפרצופים אינה יכולה לצאת בגדלות מכוח צ"ב? (עצם והתכללות)
4. מתי תקבל הנוק' השלמת כלים מצד העצם שלה, שהרי אם זה לא יקרה אנו פועלים נגד מטרת הבריאה?
5. על מה ומדוע נאמר ויבן ה' אלוקים את הצלע?
6. מדוע רק בהתכללות הנוק' דהיינו הוד בנצח יכולה לקבל אור ע"ב ס"ג וכן לרשת את נוק' הגדולה?
"הסולם"- http://hasulam.co.il. בפייסבוק – http://facebook.com/hasulams

אין תגובות

להגיב