011- הדף היומי בתע"ס – חלק ט"ו– א'תשה-א'תשו

1161

א'תשה-א'תשו
1. מה הטעם שגלות מצרים היו ד' מאות שנה?
2. מה הוסיפו ה' ימים מ-י' ניסן עד ט"ו ניסן בענין הארת המלכות?
3. מהו מצב הנוקבא מגאולת מצרים ועד בניית בית ראשון?
4. מה ההבדל בין ימי החול עד בניית בית ראשון לבין ימי החול לאחר בניית בית ראשון?
5. לאיזו מדרגה ירדה הנוקבא בסיבת חורבן בית המקדש הראשון?
6. מדוע בחי"ג בגאולת מצרים נחשבת לגאולה ובחורבן בית ראשון נחשבת לחרבן?
"הסולם"- http://hasulam.co.il. בפייסבוק – http://facebook.com/hasulams

אין תגובות

להגיב