013- הדף היומי בתע"ס – חלק ט"ו– א'תשז-א'תשח

1301

שאלות חזרה א'תשט-א'תשי
1. מהו היחס בין גלות מצרים לחורבן בית ראשון?
2. הסבר את הפסוק :"המדבר הייתי לישראל" שנאמר בחורבן בית ראשון.
3. מדוע בחורבן בית המקדש שהיה הסתלקות מחמת חטא כמו באדה"ר לא ירדו בחינת ט"ר דנוקבא לקליפות?
4. מהי ירידה לקליפות? הבא 3 דוגמאות מחייך.
5. אילו בחינות ירדו בחורבן בית ראשון לקליפות?
6. מה הכוונה שכותב באות מ"ה ש-ז' אורות ירדו לקליפות? והרי אורות אינם יכולים לרדת למטה מפרסא.
"הסולם"- http://hasulam.co.il. בפייסבוק – http://facebook.com/hasulams

אין תגובות

להגיב