017- הדף היומי בתע"ס – חלק ט"ו – א'תשיז-א'תשיח

1708

שאלות חזרה עמודים א' תשי"ז- א' תשי"ח:
1. מהו הכלל הגדול שנבין בו הכל? הסבר אותו בג' אופנים: חכמת הקבלה, השקפה, עבודת נפש.
2. מהיכן התחיל הכלל הגדול ומהיכן הוא בא לידי ביטוי מעשי בהשתלשלות העולמות וכיצד?
3. הסבר את המושג פנים ואחור והיחסים ביניהם בארבע אופנים.
"הסולם"- http://hasulam.co.il. בפייסבוק – http://facebook.com/hasulams

אין תגובות

להגיב