הדף היומי בתע"ס – חלק ט"ו – א'תשכט-א'תשל

1247

שאלות חזרה א'תשכט-א'תשל
1. הסבר בהרחבה מדוע אין עיבור ויניקה כשאר הפרצופים.
2. הסבר את השלבים בנקבא ביחס לשלבים של ז"א.
3. מדוע משווה בעה"ס בין היחסים של או"א וישסו"ת ובין היחסים של זו"ן?

"הסולם"- http://hasulam.co.il. בפייסבוק – http://facebook.com/hasulams

אין תגובות

להגיב