הדף היומי בתע"ס – חלק ט"ו – א'תשמז-א'תשמח

1369

"הסולם"- http://hasulam.co.il. בפייסבוק – תע"ס חלק ט"ו – עמודים אתשמ"ז-אתשמ"ח
מהן ב' ההבחנות בז"א? הסבר אותן לפרטיהן.
מהן ב' ההבחנות בנוקבא? הסבר אותן לפרטיהן.
מהו ההבדל בין הנאמר בפרשת תצוה לבין הנאמר בספרא דצניעותא, ועפ"י איזו דרך אנו לומדים כאן?
http://facebook.com/hasulams

אין תגובות

להגיב