003- תע"ס חלק ב – פרק א אותיות ג-ה

שאלות חזרה חלק ב' ג-ה
1. מדוע כותב צינור "דק אחד"? על מה המילה "אחד" באה להצביע ומה באה לשלול?
2. מדוע משתמש במושג "מימי אור" ולא סתם אור?
3. הסבר במילים שלך את אות א' למעלה.
4. מדוע נקרא האור שנמשך לחלל שנשאר מהצמצום "קו ישר"? ומדוע מושג זה מכיל הפכים? על מה זה בא להצביע?
"הסולם"- http://hasulam.co.il. בפייסבוק – http://facebook.com/hasulams

אין תגובות

להגיב