דף היומי בתע"ס – חלק ט"ו – א'תשפג-א'תשפד

1295

שאלות חזרה חלק טו א'תשפג-א'תשפד
1. מה ההבדל הבסיסי בין זיווג דנשיקין וזיווג דיסודות?
2. מדוע או"א דאצילות יכול לעשות זיווג דנשיקין רק בעלייתו לראש דא"א? אגב כך הסבר את היחס בין או"א דאצילות לאו"א דנקודים.
3. באיזה מדרגה נמצאים או"א דאצילות פב"פ? מדוע הם זיווג דלא פסיק במדרגה זו?
4. מהם השורשים לזיווג דנשיקין ויסודות בד' בחינות דאור ישר וכן בב' הזיווגים דראש בא"ק וכן ביחסים בין אמונה לידיעה ובין משה ליהושע?
5. אילו ג' בחינות יש הן בחיצוניות והן בפנימיות? ומה היחסים בין ג' דחיצוניות לג' דפנימיות
6. מהו הנקרא גוף ומהו הנקרא קול ומדוע?
"הסולם"- http://hasulam.co.il. בפייסבוק – http://facebook.com/hasulams

אין תגובות

להגיב