דף היומי בתע"ס – חלק ט"ו – א'תשפה-א'תשפו

1748

שאלות חזרה א'תשפה-א'תשפו
1. מהיכן נובעים המלאכים?
2. מה ההבדל בין גדלות לפנימיות ומהי הבחינה העיקרית המבדילה ביניהם?
3. מה היחס בין ג' בחינות דחיצוניות וג' בחינות דפנימיות?
4. מה היחס בין הגוף הגשמי שאנו תפוסים בחמשת החושים ל-ג' הבחינות החיצוניות המדוברות כאן
הסבר בהרחבה מדוע להיות פנימי או להיות רוחני זה אינו התיקון?
6. מדוע ג"ר דרוח נחשב לאורות מקיפים ואיזו השלכה יש לכך עבודת האדם?
"הסולם"- http://hasulam.co.il. בפייסבוק – http://facebook.com/hasulams

אין תגובות

להגיב