הדף היומי בתע"ס – חלק טו – א'תשצז-א'תשצח

1268

שאלות חזרה חלק טו א'תשצז-א'תשצח

1. לאיזו בחינת מ"ה מתייחס כל אחד מפרצופי אצילות?
2. לאיזה פרצוף א"ק מתייחס כל אחד מפרצופי אצילות?
3. היכן נעשה עיבור של ז"א כדי לקנות מדרגת נשמה/חיה/יחידה?
4. כיצד משפיע הכלל של "סולם המדרגות אינו משתנה" על עליית פרצופי אצילות בכל אחד מ-ג' העליות? (תשובה כללית)
5. הכן טבלה של כל אחד מ-ג' העליות של כל אחד מפרצופי אצילות ביחס שכנגדו לפרצופי א"ק.
6. מה יקנה כל אחד מפרצופי אצילות במנחה דשבת?

"הסולם"- http://hasulam.co.il. בפייסבוק – http://facebook.com/hasulams

אין תגובות

להגיב