017- דף היומי בתע"ס – חלק ג' עמוד קי"ט

2036

שיעור שמע:

הורד Mp3

ניתן להשתתף בשידור חי באתר הסולם – http://hasulam.co.il. לעדכונים בפייסבוק – http://facebook.com/hasulams

בעמוד קי"ט אנו מתחילים בע"ה את פרק ה' העוסק בד' בחינות המחוייבות להימצא בכל נאצל, ובשורשם שהוא הכתר, ובבחינה הממוצעת שמקשרת בין הבחינות.

כל עליון נבחן למאציל כלפי הבחינה שלמטה ממנו, כיוון שיצאה ממנו. אור א"ס, הנבחן למאציל, התפשט לנאצל בסדר של ד' בחינות של עוביות עד שפוגש במסך שבמלכות. כך קורה גם בכל התפשטות ממאציל לנאצל.

ד' בחינות אלו נמצאות בכל הפרטים שבמציאות כמו "גן" העובר בתורשה ממאציל לנאצל (ואף על פי כן יש שוני בין אחד לאחד, ולכל אחד תפקיד שונה במציאות).

השם של ד' הבחינות יהיה על פי המסגרת שבה נדבר עליהם. למשל, בכללות המציאות נקראים ד' הבחינות: אצילות, בריאה, יצירה ועשיה. ואולם באדם הם יקראו: האדם הפנימי, הגוף, המלבושים שעל הגוף והבית. וכן על זה הדרך בכל פרט שבמציאות.

אין תגובות

להגיב