016- דף היומי בתע"ס – חלק ג' עמודים קי"ז-קי"ח

1230

שיעור שמע:

הורד Mp3

ניתן להשתתף בשידור חי באתר הסולם – http://hasulam.co.il. לעדכונים בפייסבוק – http://facebook.com/hasulams

בעמוד קי"ז אנו ממשיכים לדבר על האור ישר שעובר מבחינה לבחינה "בדרך מעבר", ועל כך שרק על ידי האור החוזר ישנה "התלבשות" לאור ישר.

באור חוזר יש להבדיל בין האור החוזר שהוא למעלה מהמסך שבמלכות, כלומר בזיווג שהעליון עושה לצורך התחתון ששמה עוביות המסך המעלה אור חוזר פועלת ממטה למעלה, ולכן ההגבלות של המסך אינם חלים בזיווג זה (למשל ההגבלה שבבריאה יתקבל רק אור הבינה ולא אור החכמה) אלא רק כאשר המסך והמלכות מתפשטים לעשר ספירות חדשות של העולם התחתון ונותנים לו את האור אז נראה שהגבלות אלו חלים וחייבים לפעול על פי הוראותיהם.

ובעקבות כך נאמר גם שדווקא כאשר מתפשט המסך ממעלה למטה אז נבחן שיש לבוש גמור על האור בכלים חדשים אלו דאור חוזר, ולא בעולם העליון ששמה זה רק שורש ללבוש.

עניין זה נובע מהחוק ש"כל כח הדין (שבמסך) פועל ממקום הימצאו ולמטה ולא ממקום הימצאו ולמעלה".

בעמוד קי"ח אנו לומדים ששם הויה (י-ה-ו-ה) כולל עשר ספירות, וד' העולמות אבי"ע הם כנגד עשר הספירות הכוללות את כל המציאות. ולכן יוצא שכל עולם הוא כנגד אות בשם הויה. אות י' המייצגת את החכמה היא כנגד אצילות. ה' — בריאה. ו' — יצירה. ה' — עשיה.

ואע"פ שיש בכל עולם עשר ספירות פרטיות ופרטי פרטיות אבל באופן כללי מסתדרים כל העולמות על פי עשר ספירות, אשר ד' אותיות הויה מרמזות עליהם. וידיעה זו היא חשובה מכיוון שיש תמיד ערכים מקבילים בין ע"ס הפרטיות לבין הכלליות, ומזו נלמד על זו.

לכן, כל עולם נבחן על פי גובה הקומה הגבוהה שבו אע"פ שהוא כולל עשר ספירות.

עוד הזכרנו שכל עולם אינו יכול לקבל שום אור אלא רק כמה שהמסך הנמצא ממעל לו, משפיע אליו.

בכך סיימנו בסיעתא דשמיא את פרק ד'.

אין תגובות

להגיב