031- תע"ס – חלק ב – הסתכלות פנימית אותיות א-ב

שאלות חזרה חלק ב ה"פ אותיות א-ב
1. מדוע אין לדבר מי"ס דעיגולים? הסבר בבחינת שאסור הוא אי אפשר.
2. תאר והסבר את חלוקת כלל העולמות לד' בחינות דאו"י והסבר אגב כך מדוע ראש הקו הוא בחינת התודעה שבה שייך עיקר התיקון.
3. איזו בחינה חשובה יותר בעיגולים ומדוע?
4. לאילו ב' הבחנות מחלק רח"ו את כללות המציאות ומה תפקיד כל אחד מהם?
5. אילו מב' ההבחנות מייצג את מסלול התקדמות האדם וכיצד הוא משתמש גם בהבחנה השנייה לצורך התקדמות זו?
6. היכן נמצאת ההשתוקקות בצ"א וכיצד היא קשורה למה שלמדנו על עיגולים?"הסולם"- http://hasulam.co.il. בפייסבוק – http://facebook.com/hasulams

אין תגובות

להגיב