047- הדף היומי בתע"ס – חלק טז – א'תתקעז-א'תתקעח

1117

שאלות חזרה חלק טז א'תתקעז-א'תתקעח

1. מהיכן ישנם ג כלים בכל עולמות אבי"ע לאחר החטא?
2. הסבר את הקשר וההבדל בין קלף ודוכסוסטוס לבין חשמל ונגה.
3. מה ההבדל בין חשמ"ל ונגה שבאצילות לאלו שבבי"ע?
4. מדוע אין העור והבשר יכולים להתברר לגמרי בשיתא אלפי שני?
5. הסבר מהו ג"ר מקננא בכורסייה? מדוע זה אינו נוהג ביצירה ועשיה אלא רק בבריאה?

"הסולם"- http://hasulam.co.il. בפייסבוק – http://facebook.com/hasulams

שיעור שמע:

אין תגובות

להגיב