048- הדף היומי בתע"ס – חלק טז – א'תתקעט-א'תתקפ

1056

שאלות חזרה חלק טז א'תתקעט-א'תתקפ

1. הסבר באופן מדוייק לפרטים כיצד קיבלו בי"ע את בחינת חיה שבהם?
2. אילו ב' מיעוטים ישנם במיעוט הירח? ואיזה בחינה נותן כל אחד מהמיעוטים לעולמות בי"ע?
3. כיצד ואיזה אור חיה עובר לבי"ע? והרי למדנו שאין אור החיה יכול להאיר מתחת לפרסא דאצילות.

"הסולם"- http://hasulam.co.il. בפייסבוק – http://facebook.com/hasulams

שיעור שמע:

אין תגובות

להגיב