083- הדף היומי בתע"ס – חלק טז – ב'כט-ב'ל

1441

שאלות חזרה חלק טז ב'כט-ב'ל

1. היכן מתחיל שרש השערות ומה סיבתן?
2. היכן מתחילים השערות בעולם התיקון?
3. כיצד יעקב שהוא בחינת אחוריים דאו"א הוא איש חלק? והרי לכאורה היה צריך להיות כולו מלא שערות.
4. מה הדומה ומה השונה בין שערות לבנות ושחרות ואדומות?
5. מדוע רצו הקליפות דאצילות להידמות לאדם עד כדי שרצו להיות כקוף בפני אדם ומדוע לא יסלחו לכך?
6. מהיכן אנו לומדים שהנקבא גדולה מהזכר וכיצד זה תלוי בכך שהטומאה נבנית מחסרון הקדושה?

שיעור שמע:

"הסולם"- http://hasulam.co.il. בפייסבוק – http://facebook.com/hasulams

אין תגובות

להגיב