082- הדף היומי בתע"ס – חלק טז – ב'כז-ב'כח

1170

שאלות חזרה חלק טז ב'כז-ב'כח

1. מה נתווסף בס"מ שהוא ז"א דקליפה דאצילות לאחר חטא דאדה"ר?
2. מדוע נקראת לילית הרשעה יותרת על הכבד?
3. כיצד לנקבה דטומאה, דהיינו ללילית, יש יותר אורות מאשר לזכר? והרי אין לנוקבא אלא מה שהזכר נותן לה.
4. מהו המובן שבזמן תיקון של בין הערביים של יום ו' סירס את הזכר וצינן את הנוקבה דקליפה?
5. מדוע בטומאה הנקבה גדולה מן הזכר ומה המובן הנפשי לענין זה?

שיעור שמע:

"הסולם"- http://hasulam.co.il. בפייסבוק – http://facebook.com/hasulams

אין תגובות

להגיב