084- הדף היומי בתע"ס – חלק טז – ב'לא-ב'לב

1325

שאלות חזרה חלק טז ב'לא-ב'לב

1. איזה בנין קיבלה הקליפה כתוצאה מחטא אדה"ר בעולם הבריאה איזה בעולם היצירה ואיזה בעולם העשיה ומדוע?
2. בענין הקליפה דבריאה, תחילה אומר שנעשה תיקון בא"א ואבא דקליפה ואח"כ אומר שנתקן רק או"א דקליפות, כיצד ניתן להבין סתירה זו לכאורה?
3. מדוע ככל שהעולם תחתון יותר לאחר החטא, הקליפה שבו מקבלת תיקון למדרגה גבוהה יותר?

שיעור שמע:

"הסולם"- http://hasulam.co.il. בפייסבוק – http://facebook.com/hasulams

אין תגובות

להגיב