054- תע"ס – חלק ב – הסתכלות פנימית אותיות לג-לט

שאלות חזרה חלק ב ה"פ לג-לט
1. מה זה לא אפשר ומדוע הוא משוייך לצד הזכר וההתפשטות?
2. מה זה "קא מכוין" ומדוע הוא שייך דווקא לצד הגוף ולא לצד הראש דהיינו לז"א ומלכות ולא לחו"ב?
3. הסבר והבא דוגמה לכל אחת מהבחינות עפ"י המורכבות של אפשר ומכוין של כל אחד מהם.
4. על איזה בחינה יש מחלוקת בין אביי לרבא ועל אילו בחינות אין מחלוקת? ועל איזו בחינה יש אומרים שגם בה יש מחלוקת, דהיינו שגם בה סובר אביי שמותר?
5. מה אתה למד מכך שאנו לומדים את חטא של איסור הנאה כתלוי ברצון לקבל של החוטא?
6. הסבר את האפשר והמכוין עפ"י חומר וצורה והבא דוגמה מחייך האישיים.
"הסולם"- http://hasulam.co.il. בפייסבוק – http://facebook.com/hasulams

אין תגובות

להגיב