012- הדף היומי בתע"ס – חלק טז – א'תתקט-א'תתקי

2353

שאלות חזרה א'תתקט-א'תתקי
1. הסבר את המושגים מלבוש ומנעל ביחס לעולם הבריאה.
2. מהן ב' הקושיות ששואל בעה"ס באות ל"ד? מהי התשובה האחת לב' קושיות אלה?
3. מהן ב' השאלות הנוספות המתעוררות לנו בעקבות תשובת בעה"ס לב' השאלות הקודמות?
4. איזה ריחוק נוסף יש בעולם היצירה שאינו בעולם הבריאה?
"הסולם"- http://hasulam.co.il. בפייסבוק – http://facebook.com/hasulams

אין תגובות

להגיב