081- הדף היומי בתע"ס – חלק טז – ב'כה-ב'כו

1100

שאלות חזרה חלק טז ב'כה-ב'כו

1. מי היא לילית הרשעה וכיצד היא נבנית מחורבן המלכות דקדושה?
2. מהו היחס בין צור ללילית וחוה וירושלים?
3. על איזה בחינה יכולה לקום המלכות דקדושה ועל איזה אינה יכולה לקום אלא רק בגמה"ת?
4. מה תהיה התוצאה אם עם ישראל ינסה לבנות את האני שלו וכן כל אחד מעם ישראל ינסה לבנות את האני שלו על הפרטיות – לב האבן שלו?
5. מהי הבניה הנכונה של האני האמיתי של האדם ומדוע אינו שלם עד גמה"ת?
6. הסבר את המושגים: הזנב והראש של המלכות וכיצד הם קשורים לתיקון ולקלקולו של ירושלים ושל ישראל?

שיעור שמע:

"הסולם"- http://hasulam.co.il. בפייסבוק – http://facebook.com/hasulams

אין תגובות

להגיב