005- דף היומי בתע"ס – חלק ג' עמוד ק"ה

1430

הורד Mp3

תע"ס – ספרו היסודי של מר"ן בעל "הסולם" על כתבי האר"י הקדוש.

בעמוד ק"ה אנו ממשיכים ללמוד על ד' הבחינות ושורשם לאחר שכבר למדנו על כתר, חכמה ובינה.

ז"א מורכב מרצון להשפיע ומרצון מועט לקבלת אור החכמה. זה מכיוון שהבינה ראתה שאין אפשרות ללא אור חכמה כי הוא עיקר חיותו של הנאצל ועל כן משכה גם מעט אור חכמה. השם זעין אנפין (כלומר קטנות הפנים) מורה על החידוש שבו של קבלת אור חכמה, ובכך הוא שונה מבינה שהתרחקה מכל אור חכמה והוא דווקא התקרב מעט.

העוביות שבו נבחנת ל"חלון" ול"נקב צר". חלון — המבטא את צד החסדים שמקבל, ונקב המבטא את צד אור החכמה שמקבל, שנקב זה הוא צר ומקבל מעט אור חכמה.

לאחר מכן — המלכות שהיא הבחינה הד' שהיא כבר עוביות שלימה. גם בה יש את החלון והנקב הצר וכן גם בה יש את בחינת ה"הרחקה" מאור החכמה כמו בבינה אלא שבינה בחרה בכך ומלכות מחוייבת לכך מפאת הצמצום.

בכך סיימנו את פרק א'.

שיעור שמע:

הורד Mp3

"הסולם"- http://hasulam.co.il
בפייסבוק – http://facebook.com/hasulams

אין תגובות

להגיב