004- דף היומי בתע"ס – חלק ג' עמוד ק"ד

1352

תע"ס – ספרו היסודי של מר"ן בעל "הסולם" על כתבי האר"י הקדוש.

בעמוד ק"ד נתחיל להסביר את תהליך ההתעבות של ד' הבחינות ושורשם הנצרך כדי שהבחינה הד' (מלכות) תהיה השתוקקות שלימה לקבלת האור וכך גם תוכל לעשות זיווג דהכאה.

כל אור מגיע מאין סוף, והשראת האין סוף על המדרגה המסויימת נקראת "כתר" של המדרגה, בבחינת כתר האור מאיר ברצון לקבל בצורה שלימה אך אין הרגש להארה זו ולכן אין בה תפיסה. רק כשיהיה הרגש לרצון לקבל יהיה אפשר גם להרגיש את האור.

מכח התפשטות האור בכתר מחוייב שיהיה רצון לקבל בפועל, וזהו הרצון לקבל שבבחינה ה"חכמה" שמקבל את כל האור. אבל עדיין אין בחכמה גילוי והרגשה לרצון לקבל כי הוא בא מלמעלה מכח ההכרח ולא מבחירה. זוהי הפגישה של הנברא עם המציאות שבאה לו מלמעלה.

אחר כך בחרה החכמה לעשות "הרחקה" מהרצון שלה לאור ובחרה בהשוואת הצורה למאציל וע"כ בחרה ברצון להשפיע וקיבלה את האור דחסדים, והתרחקה בכך מאור החכמה, ובחינה זו כבר נקראת "בינה". בכך בעצם היא יכולה להתבונן ולהגיב למציאות שבאה לה מלמעלה.

שיעור שמע:

הורד Mp3

"הסולם"- http://hasulam.co.il
בפייסבוק – http://facebook.com/hasulams

אין תגובות

להגיב